Functie Data-Analist

Een geospatial data analist is verantwoordelijk voor het verzamelen, opschonen, transformeren en analyseren van geospatiale gegevens. Je gaat aan de slag met verschillende soorten geospatiale datasets, zoals satellietbeelden, kaarten, demografische gegevens en georeferencede informatie.

Organisaties beschikken over een steeds grotere hoeveelheid aan gegevens, onder meer gerelateerd aan het Stelsel van Basisregistraties en de decentralisaties in het sociale domein.

Daarnaast is er een toenemend aanbod van open en big data gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de ontwikkeling van beleid. Iemand in de functie geospatial data-analist speelt hierin een belangrijke rol.

Hij of zij kan werken met vele soorten van data werken en past op grote schaal geo-data toe. Denk daarbij aan de data van het EU Copernicus Programma.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Geospatial Data-Analist

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie Geospatial Data-Analist beschikt over een HBO of WO en volgt bij Geo-ICT Training Center, Nederland:  Leergang Data-Analyse en GIS, Python Data Science, R Programmeren, Matlab, SQL Gevorderd.

  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de geospatial data-analist gedetacheerd. Onze data-analisten hebben ook GIS kennis en kennis van de Geo-Basisregistraties.

  Voorbeelden van opdrachtgevers zijn; gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

  Taken

  Iemand in de functie Geospatial Data-Analist heeft onder andere de volgende taken:

  •  Het toepassen van geografische informatiesystemen (GIS) en geavanceerde analysetechnieken om ruimtelijke patronen, trends en relaties in de gegevens te identificeren.
  •  Uitvoeren van data cleaning en preprocessing taken om ervoor te zorgen dat de gegevens van hoge kwaliteit zijn en geschikt voor analyse. Dit omvat het opschonen van gegevens, het detecteren en corrigeren van fouten,
  •  In overleg met belanghebbenden en besluitvormers vertalen van complexe geospatiale analyses naar begrijpelijke visualisaties, rapporten en presentaties.
  •  Creëren van geografische visualisaties, zoals kaarten, grafieken en heatmaps, om gegevensinzichten effectief te communiceren.