Cursus SQL Basis

Databases Cursusduur: 2 dagen

U gaat oefenen met diverse SQL commando’s zoals: select, create, inner- en outer joins, update, delete. U maakt daarbij kennis met views definiëren en het gebruiken van operatoren en variabelen. 

SQL is de taal voor het bevragen van databases. Als u werkt in de (Geo)ICT zult u er zeker mee te maken krijgen. In vrijwel alle relationele databasesystemen zoals Oracle en PostgreSQL kan deze taal worden toegepast om de data te raadplegen en te bewerken. Als u de basis van hiervan onder de knie heeft, kunt u gemakkelijk databases opzetten, tabellen definiëren, query’s opstellen en datamanipulaties verrichten. Van SQL zijn meerdere dialecten. Ze lijken allemaal wel op elkaar. In deze cursus wordt er gewerkt met PostgreSQL, omdat deze zeer populair, gebruiksvriendelijk en gratis is. Na deze cursus kunt u zich goed uit de voeten met SQL en kunt u databases beter begrijpen, bevragen en aanpassen.

De vervolgcursussen Oracle Spatial en PostGIS zijn vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn in geografische data enorm interessant.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €899,- Excl. btw

  Cursusduur: 2 dagen

  Dagindeling Cursus SQL Basis

  Dag 1

  Op de eerste dag behandelen we achtergrondinformatie en theorie met betrekking tot relationele databases en normalisatie. Ook kijken we naar de verschillende databases en bijbehorende dialecten van SQL. De commando’s binnen SQL zijn op te delen in verschillende categorieën: Data Manipulation Language (DML), Data Definition Language (DDL), Data Query Language (DQL). Deze worden geïntroduceerd om vervolgens te starten met DQL. U kunt verschillende database tools gebruiken om uw database te benaderen zoals DBeaver, PGadmin of Datagrip. In deze cursus gebruiken we PGadmin om de PostgreSQL database te benaderen. We kijken naar de interface van PGadmin. De database is gevisualiseerd in een ERD, hiermee wordt de logica van een databasestructuur uitgelegd. Vervolgens gaan we aan de slag met het schrijven van onze eerste queries met het SELECT statement. Hierbij komen de verschillende operators en clausules aan bod waarmee we de query specifieker kunnen maken. Met aggregates kunnen we data samenvoegen door het bijvoorbeeld op te tellen, het gemiddelde te berekenen of het simpelweg te tellen.

  Na deze dag kunt u:

  • De logica en structuur van een relationele database begrijpen;
  • Een entiteiten relatie diagram (ERD) lezen en begrijpen;
  • Basis queries schrijven met behulp van het SELECT statement;
  • Operators en clausules toepassen bij het SELECT statement;
  • Kengetallen zoals gemiddeldes, totalen, aantallen opvragen.
  Dag 2

  We beginnen deze dag met geavanceerde queries (DQL): joins, CASE, en subqueries en slaan een query op met behulp van een view. Daarna gaan we aan de slag met het aanmaken van tabellen en leren we de relaties leggen alsook de kolombeperkingen zoals de Primary Key, Foreign Key en Unique. Vervolgens gaan we deze tabellen vullen met data en leren we deze ook weer aan te passen. Om dit goed te doen leren we ook de verschillende datatypes die SQL kent en welke u wanneer het beste kunt gebruiken.

  Na deze dag kunt u:

  • Veelgebruikte queries opslaan middels een view;
  • Zelf een database aanmaken en deze vullen met nieuwe tabellen en data;
  • Bestaande data aanvullen, aanpassen of verwijderen;
  • De verschillende data types benoemen en toepassen;
  • Het verschil tussen een primairy key en foreign key benoemen;
  • Tabellen koppelen op basis van een gemeenschappelijk sleutelkolom (JOIN);
  • De data classificeren met behulp van het CASE statement.

  Leerdoelen Cursus SQL

  • De cursist is bekend met de taal SQL.
  • De cursist kent het verschil tussen de categorieën van SQL-commando’s.
  • De cursist kan zelfstandig SQL queries schrijven die voor veel verschillende databases hetzelfde werken.
  • De cursist heeft begrip van relationele databases en het principe van normalisatie.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.