Cursus Oracle SQL Fundamentals

Databases Cursusduur: 3 dagen

Oracle SQL Fundamentals cursusIn de cursus leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de querytaal SQL in de context van een Oracle-database. 

Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle-installatie, omgeving en tooling wordt ingegaan op de basisaspecten en achtergronden van SQL. In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL-statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapgewijs ingegaan op de verschillende onderdelen van SQL, zoals Data Definition Language met CREATE TABLE, Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE en op SELECT-query’s. Ook het groeperen van data door middel van GROUP- en HAVING-clauses staat op het programma van de cursus en de diverse functions in SQL komen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken. Ten slotte is er aandacht voor de toepassing van SET-operatoren, zoals UNION en INTERSECT, en komt het command line interface van SQL*Plus aan bod. De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met Oracle 11g maar is ook geschikt voor andere Oracle versies.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1499,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling Cursus Oracle SQL Fundamentals

  Dag 1

  Module 1: Oracle Introduction

  • Databases
  • DBMS Systems
  • Types of Database Models
  • Entities and relationships
  • Relational databases
  • Oracle tools
  • Installing Oracle
  • Oracle versions

  Module 2: SQL Introduction

  • SQL Foundations
  • SQL Developer
  • Connection Navigator
  • Creating and Using Connections
  • SQL Worksheet
  • Statements and execution
  • SQL History
  • Storing statements
  • CREATE TABLE
  • DESCRIBE
  • SQL Steps
  • Specifying Columns
  • ALTER TABLE
  • NULL and Default Values
  • DROP COLUMN
  • DROP TABLE
  • PURGE
  • FLASHBACK TABLE
  • Virtual columns
  Dag 2

  • Data Manipulation Language
  • Transaction control
  • Inserting rows
  • INSERT statement
  • Updating rows
  • UPDATE statement
  • DELETE statement
  • TRUNCATE TABLE
  • DML on virtual columns
  • Selecting rows
  • SELECT statement
  • FROM clause
  • Specifying conditions
  • WHERE clause
  • Sorting with ORDER BY
  • NULLs, FIRST, LAST
  • Removing Doubles
  • Grouping Functions
  • GROUP BY clause
  • Nesting
  • Filtering groups
  • HAVING clause
  • Operators
  • String and Date Operators
  • Concatenate operator
  • Quote operator q
  • Operators for patterns
  • Operators for intervals
  • BETWEEN, IN, ANY, ALL

   

  Dag 3

  • Function of column values
  • Using functions
  • SELECT clause functions
  • WHERE clause functions
  • GROUP BY clause functions
  • HAVING clause functions
  • ORDER BY clause functions
  • String and Arithmetic functions
  • Nesting functions
  • Date and Conversion functions
  • National Language Support
  • NLS parameters
  • Cast
  • Joining Multiple Tables
  • Normal Joins
  • Outer Join
  • More tables
  • ANSI joins
  • Inner join
  • Natural join
  • ANSI outer join
  • Cross join
  • Multiple join conditions
  • Subselections
  • EXISTS
  • SET Operatoren
  • UNION
  • UNION ALL
  • INTERSECT
  • MINUS
  • Nesting of SET operators
  • SQL*Plus
  • Working with SQL*Plus
  • Connect statement and /nolog
  • SQL buffer
  • Storing statements
  • Spool files
  • Command files
  • Transaction control

  Leerdoelen Cursus Oracle SQL Fundamentals

  • Het gebruiken van de querytaal SQL in een Oracle-database.
  • Het groeperen van data door middel van Group- en Having clauses.
  • Het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins.
  • Het toepassen van SET-operatoren.
  • Omgaan met de command line interface van SQL*Plus.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.