Functie Datasteward

Als bewaker en verbeteraar van datakwaliteit til jij data-oplossingen en analyses naar een hoger niveau. De datasteward is kwaliteitsbewaker van de data die vanuit allerlei bronnen wordt ingewonnen en gebruikt voor  analyses. De datasteward zorgt ervoor dat data in het juiste format wordt ingewonnen en op de juiste manier wordt opgeslagen en bijgehouden. Daarnaast werk je samen met datascientisten aan de ontwikkeling van geavanceerde analysemodellen. De datasteward zorgt dat de data actueel, betrouwbaar en compleet is. En dat draagt bij aan thema’s zoals energietransitie, duurzaamheid en mobiliteit.

Organisaties beschikken over een steeds grotere hoeveelheid aan gegevens, onder meer gerelateerd aan het Stelsel van Basisregistraties en de decentralisaties in het sociale domein.

Als datasteward voer je de volgende taken uit:

 • Data en informatiestromen analyseren;
 • Bijdragen aan een mooiere leefomgeving;
 • De kwaliteit van data en informatie verbeteren;
 • Samenwerken met collega’s aan nieuwe modellen en producten;
 • Onze organisatie verder brengen op het gebied van digitalisering.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie van datasteward beschikt over een HBO of WO en volgt bij Geo-ICT Training Center, Nederland:  Leergang Data-Analyse en GIS, Python Data Science, R Programmeren, Matlab, SQL Gevorderd.

  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de datasteward gedetacheerd. Onze datastewards hebben ook GIS kennis en kennis van de Geo-Basisregistraties.

  Voorbeelden van opdrachtgevers zijn; gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

  Taken

  Iemand in de functie datasteward heeft onder andere de volgende taken:

  • Gegevenskwaliteit bewaken: Datastewards zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van gegevens binnen een organisatie. Ze moeten ervoor zorgen dat de gegevens nauwkeurig, consistent en actueel zijn.
  • Dataveiligheid handhaven: Datastewards moeten ervoor zorgen dat gegevens veilig worden opgeslagen en beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Ze moeten ook voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.
  • Dataclassificatie en tagging: Het toewijzen van de juiste classificatie en tags aan gegevens is een belangrijke taak van een datasteward. Dit helpt bij het organiseren en categoriseren van gegevens, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gevonden en gebruikt.
  • Gegevensdocumentatie: Datastewards moeten gedetailleerde documentatie bijhouden over de gegevenssets waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dit omvat informatie over de herkomst van de gegevens, de betekenis ervan en eventuele transformaties die zijn uitgevoerd.