Functie GIS operator

Een GIS-operator is verantwoordelijk voor het beheren, analyseren en visualiseren van geografische gegevens met behulp van GIS-software. GIS combineert geografische gegevens (zoals kaarten, satellietbeelden, demografische informatie) met attribuutgegevens (zoals economische gegevens, bevolkingsstatistieken) om informatie te genereren en ruimtelijke relaties te analyseren.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie GIS OperatorIn de functie GIS Operator pas je GIS toe in diverse vakgebieden. Het is een bekend feit dat een aanzienlijk deel van alle data die tegenwoordig wordt gegenereerd, geo-gerelateerd is. Schattingen suggereren zelfs dat ongeveer 80% van alle data een geografisch aspect bevat. Dit houdt in dat locatie-informatie een integraal onderdeel is van een groot aantal gegevenssets die in verschillende vakgebieden worden verzameld. De toepassing van Geografische Informatiesystemen (GIS) strekt zich uit tot vrijwel alle disciplines en vakgebieden.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie GIS Operator beheerst ArcGIS 2D en 3D en QGIS 2D en 3D. Daarnaast is hij of zij een gevorderd FME gebruiker. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de GIS Operator ingezet bij opdrachtgevers.

  Taken

  • Gegevensverzameling: Je verzamelt geografische gegevens van verschillende bronnen, zoals kaarten, luchtfoto’s, GPS-apparaten en overheidsdatabases. Dit omvat mogelijk veldwerk om gegevens rechtstreeks op locatie te verzamelen.
  • Gegevensbeheer: Je organiseert en beheert de geografische gegevens in een GIS-database. Dit omvat het invoeren, bijwerken en controleren van gegevens om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig en up-to-date zijn.
  • Gegevensanalyse: Je voert ruimtelijke analyses uit op de gegevens om patronen, trends en relaties te identificeren. Dit kan het uitvoeren van geoprocessingbewerkingen, zoals bufferen, overlay-analyse, ruimtelijke querying en netwerkanalyse omvatten.
  • Kaartproductie: Je maakt kaarten en grafische visualisaties op basis van de geanalyseerde gegevens. Dit kan cartografische vaardigheden vereisen om de gegevens effectief en begrijpelijk weer te geven.
  • Gebruikersondersteuning: Je biedt ondersteuning aan gebruikers van het GIS-systeem door vragen te beantwoorden, technische problemen op te lossen en training te geven over het gebruik van GIS-software en -tools.