Functie Engineer Glasvezelnetwerken

Het ontwerpen van glasvezel netwerken

Geo-ICT Training Center, Nederland - Ontwerper glasvezelnetwerkenDoor geheel Nederland worden glasvezel netwerken aangelegd. Een ontwerper glasvezel netwerken is verantwoordelijk voor het ontwerpen en beheren van glasvezelnetwerken. Deze netwerken zijn een belangrijke infrastructuur voor de overdracht van data en internetverbindingen en worden steeds vaker gebruikt in plaats van koperen netwerken. In de uitoefening van deze functie maakt de ontwerper glasvezel netwerken gebruik van  Geostruct.  Geostruct is een software pakket dat specifiek is ontworpen voor het ontwerpen en beheren van glasvezelnetwerken en biedt functionaliteiten voor het ontwerpen van netwerkconfiguraties, het bepalen van de vereiste capaciteit en het beheren van de netwerktopologie. Als ontwerper glasvezel netwerken ben je verantwoordelijk voor het opstellen van technische tekeningen en documentatie voor het glasvezelnetwerk. Dit omvat onder andere het bepalen van de tracé’s van de glasvezelkabels, het bepalen van de benodigde hoeveelheid glasvezel en het ontwerpen van de aansluitingen op de netwerkinfrastructuur. Je bent ook verantwoordelijk voor het beheren van het glasvezelnetwerk, waarbij je zorgt voor het up-to-date houden van de technische tekeningen en het oplossen van eventuele problemen. In samenwerking met andere professionals, zoals installateurs en netwerkbeheerders, ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie door middel van het gebruik van glasvezelnetwerken. Je bent dus een belangrijke schakel in het proces van het ontwerpen, aanleggen en beheren van glasvezelnetwerken.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie ontwerper glasvezelnetwerken heeft de volgende cursussen gevolgd: QGIS Basis AutoCAD Basis en Geostruct. De ontwerper heeft vaak al ervaring opgedaan in het terrein als Landmeter Glasvezel Kabels.

  Taken

  In de functie ontwerper glasvezelnetwerken ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van efficiënte en betrouwbare netwerkinfrastructuren voor de overdracht van gegevens via glasvezelkabels. Hier zijn drie belangrijke taken van een ontwerper van glasvezelnetwerken:

  • Netwerkplanning en ontwerp: Een belangrijke taak van een glasvezelnetwerkontwerper is het plannen en ontwerpen van het netwerk. Dit omvat het analyseren van de behoeften en vereisten van de klant of het bedrijf, het bepalen van de optimale netwerktopologie en het creëren van een gedetailleerd ontwerp. Hierbij moet rekening worden gehouden met factoren zoals dekking, capaciteit, toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en technische specificaties.
  • Tracé- en locatiebepaling: Als ontwerper van glasvezelnetwerken moet je de optimale route (tracé) bepalen waarlangs de glasvezelkabels worden gelegd. Dit omvat het uitvoeren van gedetailleerde terrein- en locatiebeoordelingen, het identificeren van obstakels zoals gebouwen, wegen, rivieren of andere infrastructuur, en het plannen van de meest efficiënte en kosteneffectieve route. Hierbij moet rekening worden gehouden met factoren zoals grondeigendom, vergunningsvereisten en technische haalbaarheid.
  • Materialenselectie en specificaties: Een andere belangrijke taak is het selecteren van de juiste materialen en het opstellen van specificaties voor de benodigde glasvezelkabels, verbindingsapparatuur, distributiekasten en andere componenten. Hierbij moet rekening worden gehouden met factoren zoals de verwachte datadoorvoer, de afstand tussen de verbindingen, omgevingscondities (zoals temperatuur, vochtigheid) en budgetbeperkingen. Het is belangrijk om te zorgen voor compatibiliteit, betrouwbaarheid en toekomstige schaalbaarheid van het netwerk.