Functie Werkvoorbereider Infra

Een werkvoorbereider infra is verantwoordelijk voor het voorbereiden van werkzaamheden op het gebied van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, spoorwegen en andere openbare werken.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Werkvoorbereider InfraIemand in de functie werkvoorbereider infra is verantwoordelijk voor het voorbereiden van werkzaamheden op het gebied van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, spoorwegen en andere openbare werken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werkvoorbereider berekeningen maakt, tekeningen en plannen opstelt, materialen bestelt en de werkzaamheden coördineert. De werkvoorbereider is vaak het aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen en zorgt ervoor dat de werkzaamheden efficiënt en binnen budget verlopen. De werkvoorbereider is zeer vaardig met CAD en GIS en weet in de werkvoorbereiding het juiste kaartmateriaal uit de geografische basisregistraties te halen.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie Werkvoorbereider Infra beheerst AutoCAD Civil3D en Revit.

  Hij / zij heeft vaak ook de Leergang BIM gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de werkvoorbereider ingezet bij opdrachtgevers.

  Taken

  Als werkvoorbereider infra ben je verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en voorbereiden van verschillende werkzaamheden in de infrastructuursector. Hier zijn drie belangrijke taken van een werkvoorbereider infra:

  • Projectplanning en -voorbereiding: Een belangrijke taak van een werkvoorbereider infra is het plannen en voorbereiden van projecten in de infrastructuursector. Dit omvat het analyseren van projectvereisten, bestuderen van technische specificaties, beoordelen van tekeningen en ontwerpen, en het opstellen van gedetailleerde projectplanningen. Hierbij moet rekening worden gehouden met factoren zoals beschikbaarheid van middelen, personeel en materiaal, en de projectdeadlines.
  • Coördinatie van werkzaamheden: Als werkvoorbereider infra ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Dit omvat het afstemmen van de planning met het projectteam, onderaannemers en leveranciers, en het zorgen voor een efficiënte inzet van middelen en personeel. Je moet ook toezicht houden op de voortgang van het werk, eventuele wijzigingen of vertragingen signaleren en indien nodig aanpassingen doen om het project op schema te houden.
  • Materialen en middelen beheren: Een andere belangrijke taak is het beheren van materialen, apparatuur en middelen die nodig zijn voor het project. Dit omvat het opstellen van materiaallijsten, het plaatsen van bestellingen bij leveranciers, het bewaken van de voorraadniveaus en het regelen van de logistiek voor de tijdige levering van materialen op de werklocatie. Je moet ook zorgen voor de juiste kwaliteit en specificaties van de materialen en apparatuur, en eventuele afwijkingen of tekorten tijdig oplossen.