Functie Explosievenopspoorder

In de functie van werkvoorbereider explosieven ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van projecten gericht op opsporing van explosieven binnen de GWW-sector.

Deze functie vereist gespecialiseerde kennis van explosieven, veiligheidsprocedures en regelgeving met betrekking tot het omgaan met explosieven.

De werkvoorbereider explosieven werkt nauw samen met verschillende belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, ingenieurs, projectmanagers en de explosievenopruimingsdienst. Hun taken omvatten het bestuderen van technische tekeningen en plannen om de locaties te analyseren, het identificeren van potentieel explosieve objecten, het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van gedetailleerde werkplannen.

Daarnaast zorgt de werkvoorbereider explosieven voor de coördinatie van vergunningen en meldingen bij de relevante autoriteiten en houdt hij/zij toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde materialen, gereedschappen en apparatuur beschikbaar zijn en dat het personeel goed is geïnformeerd en getraind op het gebied van explosievenopruiming.

Informatie aanvragen  Opleiding

  De werkvoorbereider Explosieven bij Geo-ICT Training Center beheerst AutoCAD en ArcGIS en QGIS. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de werkvoorbereider ingezet bij opdrachtgevers.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Werkvoorbereider Explosieven

  Taken

  • Analyseren en beoordelen van technische tekeningen en plannen: Een werkvoorbereider explosieven bestudeert grondplannen, technische tekeningen en andere relevante documentatie om de locaties te analyseren en potentieel explosieve objecten te identificeren. Dit omvat het begrijpen van de lay-out van het terrein, het identificeren van mogelijke risico’s en het bepalen van de meest geschikte methoden en technieken voor de explosievenopruiming.
  • Opstellen van gedetailleerde werkplannen: De werkvoorbereider explosieven stelt gedetailleerde werkplannen op voor de explosievenopruiming. Dit omvat het bepalen van de volgorde van de werkzaamheden, het vaststellen van de benodigde middelen en materialen, het opstellen van een planning en het coördineren van de verschillende activiteiten. Het werkplan moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en regelgeving.
  • Coördineren van vergunningen en meldingen: Een werkvoorbereider explosieven is verantwoordelijk voor het coördineren van de benodigde vergunningen en meldingen bij de relevante autoriteiten. Dit omvat het verzamelen van de vereiste documentatie, het invullen van formulieren, het indienen van aanvragen en het zorgen voor tijdige goedkeuringen. Ze moeten op de hoogte zijn van de wettelijke eisen en procedures met betrekking tot explosievenopruiming en ervoor zorgen dat alle vereiste vergunningen en meldingen in orde zijn.
  • Veiligheidstoezicht en kwaliteitsborging: De werkvoorbereider explosieven houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitvoering van de explosievenopruiming. Ze zorgen ervoor dat alle betrokkenen, inclusief het personeel en de aannemers, op de hoogte zijn van en zich houden aan de veiligheidsprocedures. Daarnaast voeren ze regelmatige controles uit om de kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden te waarborgen, en zorgen ze ervoor dat de werkzaamheden binnen de gestelde tijdlijnen worden uitgevoerd.