Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Geo-ICT

Deze Leergang Geo-ICT duurt 3 dagen en kost € 1695,- excl. BTW. Deze cursus is geschikt voor mensen die een hbo- of universitaire opleiding hebben en werken of willen gaan werken in de Geo-ICT

Omschrijving

De deelnemers krijgen een brede introductie in GIS en Geo-ICT en maken daarmee een goede start in de geo-sector.

Inhoud

De deelnemers maken kennis met geografische data, zowel vector als rasterdata. Zij leren werken met tools om deze data te verwerken, te analyseren, te visualiseren en te converteren naar allerlei CAD en GIS formaten die in de geosector veel gebruikt worden.

Dagindeling

Dag 1: QGIS Introductie
Met QGIS gaat u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar leggen. U kunt per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden op de kaart. Ook wordt er aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, thematische presentaties en nog veel meer. Na de basiscursus QGIS bent u een professionele gebruiker van QGIS. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, tekst en labels in QGIS, uitwisseling met Office, thematische presentaties, visualiseren geodata, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps.
 
Dag 2: FME
FME is een geïntegreerde verzameling Spatial ETL (Extract, Transform, Load) gereedschappen voor conversie en verwerking van geografische en niet-geografische data. Met ondersteuning voor alle populaire GIS-formaten en de mogelijkheid om alle denkbare GIS-bewerkingen uit te voeren is het een onmisbaar hulpmiddel voor de GIS-professional.
 
Er wordt na het eerste deel ingegaan op het gebruik van transformers voor het verwerken van data. De FME Workbench bevat een verzameling transformers die elk een bepaalde actie uitvoeren op de data die door de transformer stroomt. Door deze transformers te combineren in een stroomschema-achtige omgeving is het mogelijk om snel complexe processen op te zetten. Er wordt op deze manier een goede balans gevonden tussen theorie en toepassing. Waar mogelijk zullen we al inhaken op voorbeelden van de werkomgeving van cursisten. Dit in het kader van lesgeven volgens het principe van Action Learning.
 
Er wordt steeds meer eigen inbreng van cursisten verwacht. Naast praktische oefeningen betekent dit ook leren van elkaar.
 
Dag 3: Geografische data/Spatial Databases – PostGIS-PostGreSQL
De opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes die Oracle Spatial ondersteunt worden besproken. Deelnemers leren de Oracle native data types voor ruimtelijke data en geometrische primitieven kennen. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijk indexeren behandeld. Tijdens deze training wordt de theorie van spatial database behandeld en daarbij wordt de veel gebruikte spatial database van Oracle als voorbeeld genomen. Op deze manier wordt daarmee een directe link gelegd van theorie naar de praktijk.
De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde: introductie werken met spatial databases, aansluiting met ESRI-programmatuur, werken met Oracle Administrator, laden van shapefiles en CSV-bestanden, maken van spatial queries, filteren, presenteren en combineren van data, import/export, werken met ODBC (Open DataBase Connectivity), creëren en laden van een spatial database. PostGIS/ SQL is de Open Source tegenhanger van o.a. Oracle Spatial databases. Oracle Spatial wordt breed toegepast en een aantal organisaties onderzoeken de mogelijkheden van de Open Source oplossing. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers inzicht in de verschillen tussen PostGIS/ SQL en Oracle Spatial en leert de cursist de ins en outs van Spatial SQL op basis van Oracle Spatial. Er worden diverse oefeningen in ORACLE gedaan met SQL-commando’s, geometrie, spatial relaties en spatial joins, spatial indexering, linear referencing, 3D WebGIS, Nearest-Neighbour Searching, Tracking Edit History using Triggers, Tuning SQL for Spatial, SQL Security, ORACLE Schemas, SQL Backup Software Upgrades.
 
 

  NeeJa


  Leerdoelen

  • Kennis maken met Geo-ICT.
  • Leren omgaan met FME.
  • Leren omgaan met een Spatial Database.
  • Leren werken met SQL.
  • Leren werken met QGIS .