Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert maandelijks diverse cursussen in meerdere locaties. Bijna alle cursussen kunnen ook online gevolgd worden.

Meld u aan voor één van onze 200 CAD, GIS, Geodesie, ICT of Data-analyse cursussen in één van onze locaties (Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam).

Leergang Geo-ICT

  • Omschrijving
  • Aanmelden

Deze cursus Geo-ICT duurt 4 dagen en kost €1495,-.

Leerdoelen van deze cursus:

Deze cursus is geschikt voor mensen die een hbo of universitaire opleiding hebben en werken of willen gaan werken in de Geo-ICT.  Deze cursus bestaat uit 4 dagen en de cursist krijgt brede introductie in GIS en Geo-ICT en maakt daarmee een goede start in de geo-sector.

Inhoud

Dag 1: FME

FME is een geïntegreerde verzameling Spatial ETL (Extract, Transform, Load) gereedschappen voor conversie en verwerking van geografische en niet-geografische data. Met ondersteuning voor alle populaire GIS-formaten en de mogelijkheid om alle denkbare GIS-bewerkingen uit te voeren is het een onmisbaar hulpmiddel voor de GIS-professional.

Er wordt na het eerste deel ingegaan op het gebruik van transformers voor het verwerken van data. De FME Workbench bevat een verzameling transformers die elk een bepaalde actie uitvoeren op de data die door de transformer stroomt. Door deze transformers te combineren in een stroomschema-achtige omgeving is het mogelijk om snel complexe processen op te zetten. Er wordt op deze manier een goede balans gevonden tussen theorie en toepassing. Waar mogelijk willen wij al inhaken op voorbeelden van de werkomgeving van cursisten. Dit in het kader van lesgeven volgens het principe van Action Learning.

Er wordt steeds meer eigen inbreng van cursisten verwacht. Naast praktische oefeningen betekent dit ook leren van elkaar.

Dag 2: Geografische data/Spatial Databases

De opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes die Oracle Spatial ondersteunt worden besproken. Deelnemers leren de Oracle native data types voor ruimtelijke data en geometrische primitieven kennen. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijk indexeren behandeld. Tijdens deze training wordt de theorie van spatial database behandeld en daarbij wordt de veel gebruikte spatial database van Oracle als voorbeeld genomen. Op deze manier wordt daarmee een directe link gelegd van theorie naar de praktijk.

 Dag 3: PostGIS/SQL

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:  Introductie werken met spatial databases, Aansluiting met ESRI-programmatuur, Werken met Oracle Administrator,  Laden van shapefiles en CSV-bestanden, Maken van spatial queries, Filteren, presenteren en combineren van data, Import/export, Werken met ODBC (Open DataBase Connectivity), Creëren en laden van een spatial database. PostGIS/ SQL is de Open Source tegenhanger van o.a. Oracle Spatial databases. Oracle Spatial wordt breed toegepast en een aantal organisaties onderzoeken de mogelijkheden van de Open Source oplossing. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers inzicht in de verschillen tussen PostGIS/ SQL en Oracle Spatial en leert de cursist de ins en outs van Spatial SQL op basis van Oracle Spatial. Er worden diverse oefeningen in ORACLE gedaan met SQL-commando’s, geometrie, spatial relaties en spatial joins, spatial indexering, linear referencing, 3D WebGIS, Nearest-Neighbour Searching, Tracking Edit History using Triggers, Tuning SQL for Spatial, SQL Security, ORACLE Schemas, SQL Backup Software Upgrades.

Dag 4: QGIS Basis

Met QGIS gaat u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar leggen. U kunt per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden op de kaart. Ook wordt er aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, thematische presentaties en nog veel meer. Na de basiscursus QGIS bent u een professionele gebruiker van QGIS. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, tekst en labels in QGIS, uitwisseling met Office, thematische presentaties, visualiseren geodata, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps.

Leerdoelen van deze cursus:

  • Kennis maken met Geo-ICT
  • Leren omgaan met FME
  • Leren omgaan met een Spatial Database
  • Leren werken met SQL
  • Leren werken met QGIS

Bekijk al onze cursussen op alfabet.

Voer de volgende code in: captcha

Sluit Menu
×

Winkelmand