Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Cursus: WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen

Omschrijving

De cursus duurt 3 dagen en kost € 1095.

Inhoud Cursus: WOZ gebruikersoppervlakte bepalen

Vanaf 1 januari 2022 wordt het verplicht dat de WOZ woningen gaat waarderen op basis van oppervlakte, en niet meer op inhoud, zoals voorheen. Voor gemeenten is het daarom van belang dat deze waardes goed staan geregistreerd.

Veel oppervlakte-waarden staan alleen nog maar geregistreerd in de BAG. De waarden in het WOZ-register (zouden) moeten overeenkomen met de waarden in BAG, alleen zijn deze in de WOZ onderverdeeld onder de deelobjecten. Daar waar bijvoorbeeld de extra woonoppervlakte die is ontstaan door aangebouwde uitbouwen en dakkapellen in de BAG wordt opgeteld bij de totale oppervlakte van het verblijfsobject, worden deze in de WOZ apart geregistreerd.

Om deze gegevens netjes geregistreerd te krijgen kan de gemeente gebruik maken van verschillende bronnen. Het meest nauwkeurige resultaat wordt verkregen als de (digitale) bouwtekeningen van de desbetreffende panden beschikbaar zijn, maar ook aan de hand van luchtfoto’s, geo-obliek foto’s of eventuele 3D-metingen kunnen de oppervlaktes worden bepaald. Bij de werkzaamheden wordt vaak een combinatie van deze bronnen gebruikt om in een acceptabele tijd tot het meest nauwkeurige resultaat te komen, zonder dat daarbij elk pand individueel bezocht en opgemeten dient te worden.

In deze cursus leer de deelnemer deze werkzaamheden uit te voeren.

  • Inschrijven

    Cursus volgen in ApeldoornCursus Online volgen

    Groepskorting

    Indien u meerdere cursisten aanmeldt geldt een korting van 25% op de 2e cursist, 50% op de 3e cursist en 75% op de 4e, 5e, 6e ,7e en 8e cursist.

    Wellicht heeft u ook interesse in: