Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen

De cursus duurt 2 dagen en kost € 1095,- excl. BTW.

Omschrijving

De deelnemer leert de BAG en WOZ administratie kennen en zorgt dat de oppervlaktewaarden gesynchroniseerd worden.

Inhoud

Vanaf 1 januari 2022 wordt het verplicht dat de WOZ woningen gaat waarderen op basis van oppervlakte en niet meer op inhoud zoals voorheen. 

Veel oppervlakte-waarden staan alleen nog maar geregistreerd in de BAG. De waarden in het WOZ-register moeten overeenkomen met de waarden in BAG, alleen zijn deze in de WOZ onderverdeeld onder de deelobjecten. Daar waar bijvoorbeeld de extra woonoppervlakte (die is ontstaan door aangebouwde uitbouwen) in de BAG wordt opgeteld bij de totale oppervlakte van het verblijfsobject, worden deze in de WOZ apart geregistreerd.

Om deze gegevens netjes geregistreerd te krijgen kan de gemeente gebruik maken van verschillende bronnen. Het meest nauwkeurige resultaat wordt verkregen als de (digitale) bouwtekeningen van de desbetreffende panden beschikbaar zijn, maar ook aan de hand van luchtfoto’s, geo-obliek foto’s of eventuele 3D-metingen kunnen de oppervlaktes worden bepaald. Bij de werkzaamheden worden meerdere bronnen gebruikt om in een acceptabele tijd tot het meest nauwkeurige resultaat te komen, zonder dat daarbij elk pand individueel bezocht en opgemeten dient te worden.

In deze cursus leert de deelnemer deze werkzaamheden uit te voeren

Dagindeling

Dag 1

De cursus begint met een presentatie waarin de nieuwe WOZ-regelingen worden besproken en wat dit betekent voor de huidige gang van zaken. Vervolgens worden de manieren om de registratie op een gemakkelijke manier op orde te krijgen, besproken. Hierna gaan we aan de slag met (digitale) bouwtekeningen en hoe de juiste gegevens uit de tekening gehaald kunnen worden. U leert ook welke methoden er nodig zijn om tot een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te komen.

Dag 2

Op de tweede cursusdag gaan we aan de slag met luchtfoto’s en geo-obliek foto’s. U leert hoe u betrouwbare gegevens uit deze data kunt halen. Ook gaat u kijken naar de wijze waarop 3D-metingen toegepast kunnen worden. Indien u specifieke vragen vanuit uw persoonlijke werkomgeving heeft waar u graag een antwoord op zou willen, is er op deze dag ruimte om deze te behandelen.

Leerdoelen

  • De cursist is bekend met de vernieuwde WOZ-regelingen.
  • De cursist is bekend met de meest nauwkeurige methoden om de registratie aan de nieuwe WOZ-regelingen te laten voldoen.

    NeeJa