Leergang Bouw

Bouw Cursusduur: 3 dagen

De cursist krijgt meer inzicht en overzicht in de bouw in het algemeen en in het toepassen van CAD en GIS in het bijzonder.

 • Deze leergang is geschikt voor mbo-ers en hbo-ers die vanuit een andere discipline aan de slag zijn gegaan of willen gaan in de bouw.
 • Na deze leergang ontvangt de officiële ATC AutoDesk Certificaten van AutoCAD Basis 2D en van Revit Architecture.

Omdat geografische informatie dankzij de technische ontwikkelingen voor iedereen binnen handbereik komt, krijgen Geo-ICT toepassingen een strategische functie in de bouwsector. Het gaat om objectgeoriënteerde 2D- en 3D-informatie, waardoor het ook uit te wisselen en te koppelen is met allerlei andere informatie.

Bij projecten in de bouw en in de civiele techniek zijn veel partijen betrokken. Grote organisaties zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, de Spoorwegen en ministeries besteden de bouw- en civiele werken steeds meer uit maar willen wel de regie in handen houden. De komende jaren gaan er duizenden woningen gebouwd worden. Er is behoefte naar mensen die CAD en GIS weten toe te passen om zulke projecten voor te bereiden. Een goede voorbereiding en planning geldt overal maar zeker in de bouw.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  Op de eerste dag krijgt u een algemene introductie in de civiele techniek. Daarmee wordt de context gelegd voor deze cursus. Bij het begin van een civiel project is heel veel kaartmateriaal nodig. U leert welk kaartmateriaal er allemaal voorhanden is en hoe u daar aan kunt komen. U gaat met QGIS de basisregistraties Kadaster, Grootschalige Topografie en Adressen en gebouwen raadplegen, downloaden en aanpassen voor gebruik binnen een civiel project. Deze eerste dag gaat u ook met AutoCAD aan de slag.

   

  Op de tweede dag leert u AutoCAD verder kennen en ligt de nadruk op de praktische kant van het tekenen. De interface en instellingen worden doorgenomen waarna gestart wordt met oefeningen. Er worden verschillende objecten getekend, denk hierbij aan: lijnen, cirkels, bogen, rechthoeken en driehoeken. Vervolgens wordt gekeken naar hoe objecten gemodificeerd kunnen worden: verwijderen, roteren, verplaatsen, schalen en spiegelen.

  Dag 2

  Op de derde dag worden vervolgens teksten en tabellen aan de tekeningen toegevoegd. Het gebruik van lagen in tekeningen is belangrijk om zaken te kunnen scheiden. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan objectsnaps en grips, blocks en arceren van oppervlakte. Ook wordt de verhouding model- en paperspace behandeld. In de middag voert u een civiel technische eindopdracht uit waarmee uw wordt getoetst. Als u een voldoende haalt voor deze toets komt u in aanmerking voor het officiële AutoDesk Certificaat AutoCAD 2D Basis.

   

  Op de vierde dag krijgt u een introductie in Revit Architecture. U krijgt een overzicht van de menu’s en alle functies. Het programma maakt het mogelijk tekeningen te maken op basis van parametrische modellen. Met Revit Architecture kan men 3D bouwkundige modellen modeleren en raadplegen. De docent legt in algemene termen uit hoe het bouwkundig tekenen zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en waar we nu zijn aangekomen. De docent gaat ook in op het Bouw-Informatie Model ( BIM) en de uitwisseling van bouwkundige modellen. In AutoCAD kunt u het nog tekenen noemen, maar in Revit Architecture is het meer samenstellen en modeleren. Als u eenmaal een model hebt die goed opgezet is en gevuld is, kunt u daar als uitvoerend bouwer enorm veel profijt van hebben.

  Dag 3

  Op de vijfde dag gaat u bouwkundige modellen raadplegen in Revit. De cursist krijg zo een goed overzicht van het pakket. Daarna gaan de cursisten meerdere modellen in Revit openen en er allerlei raadpleeg acties op uitvoeren zoals: bouwkundig model van alle kanten bekijken door te draaien en in- en uit te zoomen, in het model dimensioneren en meten, vanuit het model plattegronden, doorsnedes, aanzichten genereren, kleine aanpassingen doen en dan bekijken hoe het gehele model automatisch mee wordt aangepast en het opzetten van plottekeningen met tekst, bematingen, details, hoeveelheden. De deelnemers zullen na deze dag het praktische nut van het hebben en gebruiken van zo’n bouwkundig model beseffen.

   

  Op de zesde dag gaan de cursisten een bouwkundig model opbouwen en muteren. Voordat u echter zo’n model helemaal compleet en bruikbaar hebt, gaat er wel wat werk aan vooraf. Op deze dag gaan de cursisten een bouwkundige plattegrond, een DWG uit AutoCAD inladen in Revit Architecture. Dat is het begin van het model die we nu verder op gaan bouwen. De deelnemers gaan: muren optrekken (van 2D naar 3D gaan), elementen maken, werken met teken- en bewerkingstools, in het 3D-model werken met muren, gevels, ramen en deuren, vloeren en daken toevoegen, plafondtekenen met verlichtingsarmaturen en componenten zoals meubilair en apparatuur toevoegen. Een wijziging van het model wordt direct op alle gerelateerde plaatsen doorgevoerd. De hele presentatie van het model blijft dus actueel. Een BIM-model kan bovendien informatie bevatten voor verschillende disciplines en voor verschillende bouwfasen (van concept t/m de sloop). Dit is mogelijk door de onderliggende relationele database-architectuur, welke door de ontwikkelaars parametric change enginegenoemd wordt.

  Leerdoelen

  • Inzicht in overzicht in de bouwsector
  • CAD en GIS toepassen in de bouw
  • Weten welke geo-informatie er allemaal als is en hoe u het kunt gebruiken in grote bouw projecten

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.