Cursus Leergang Civiel

Civiel

Civiel

De cursist krijgt een overzicht van de civiele techniek en leert diepgaand, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D en QGIS toe te passen als werkvoorbereider en/of ontwerper.

Cursusduur: 3 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof
Nederlands

Introductie tot Civiele Techniek

Lijntekening van een civiel bouwwerk (een brug) die omhoog komt uit een laptop. Gemaakt door DallE.Civiele techniek is een vakgebied dat zich niet alleen richt op de ontwikkeling, maar ook op het onderhoud van onze essentiƫle infrastructuur. Van bruggen tot wegen, van dijken tot waterzuiveringsinstallaties. Civiel ingenieurs zijn de onzichtbare helden die ervoor zorgen dat onze samenleving functioneert, veilig is en klaar is voor de toekomst. Het is een vakgebied dat innovatie omarmt en voortdurend zoekt naar duurzame oplossingen voor de complexe uitdagingen waar onze wereld voor staat.

Bij Geo-ICT begrijpen we de cruciale rol die geo-informatie en geodata spelen in de moderne civiele techniek. Het gebruik van geavanceerde software zoals AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, en QGIS stelt civiel ingenieurs in staat om nauwkeurige, efficiƫnte ontwerpen te maken die. Ontwerpen die niet alleen economisch haalbaar zijn, maar ook ecologisch verantwoord. Onze Cursus Leergang Civiel is specifiek ontworpen om jou niet alleen de theoretische kennis te bieden die je nodig hebt, maar ook praktische vaardigheden in deze essentiƫle tools.

Deze cursus belicht het belang van het integreren van 2D- en 3D-informatie in je projecten. Hierdoor ben je in staat om complexe civiele projecten te visualiseren en te plannen met een ongekende nauwkeurigheid. De focus op object-georiƫnteerde geo-informatie helpt bij het efficiƫnt beheren van gegevens. Dit is cruciaal bij het ontwerpen van duurzame en veerkrachtige civiele constructies.

Dus, ben je gepassioneerd over het bouwen aan een betere toekomst en het oplossen van grote uitdagingen? Dan isĀ civiele techniek wellicht het perfecte vakgebied voor jou. En met de steun en expertise van Geo-ICT, ben je goed op weg om een essentiĆ«le bijdrage te leveren aan onze wereld.

Bekijk ook onze cursus leergang bouw. Deze cursus leert je begrijpen hoe civiele techniek,Ā bouwtechniek, enĀ geo-informatietechnologie samenwerken om de bouwprojecten van morgen te realiseren!

Belang van geo-informatie in civiele technieken

In de wereld van civiele techniek speelt geo-informatie een cruciale rol. Deze informatie helpt bij het ontwerpen, plannen en uitvoeren van projecten met een precisie die vroeger ondenkbaar was. Geo-informatie of geodata wordt gebruikt om een breed scala aan beslissingen in de civiele techniek te ondersteunen, van landmeting tot stedelijke planning.

 • Landmeting en Kartografie: Door gebruik te maken van geavanceerde GIS-technologieĆ«n (Geographic Information Systems) kunnen civiel ingenieurs gedetailleerde kaarten maken die essentieel zijn voor elk bouwproject.
 • Infrastructuurontwerp: Geo-informatie stelt ingenieurs in staat om de meest efficiĆ«nte routes en locaties voor infrastructuur te bepalen, zoals wegen, bruggen en waterbeheersystemen.
 • Risicobeheersing: Het analyseren van geodata helpt bij het identificeren van risicozones voor natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. Dit is cruciaal voor de veiligheid van constructies.

De toepassing van geo-informatie in civiele techniek strekt zich verder uit dan alleen de bovenstaande punten. Het wordt ook gebruikt voor:

 • Milieubeheer: Het beoordelen van de impact van bouwprojecten op het milieu en het vinden van manieren om deze impact te minimaliseren.
 • Assetbeheer: Het bijhouden en beheren van bestaande infrastructuur met behulp van geodata zorgt voor efficiĆ«nt onderhoud en langetermijnplanning.

Door de integratie van geo-informatie in civiele technieken, kunnen projecten niet alleen efficiƫnter maar ook duurzamer worden uitgevoerd. Het vermogen om complexe gegevens visueel te maken en te analyseren, biedt een diepgaand inzicht dat essentieel is voor de moderne civiel ingenieur. Dit benadrukt het belang van geo-informatie in het vakgebied en waarom een grondige kennis hierover van onschatbare waarde is voor iedereen die in deze sector werkt of wil gaan werken.

Geo-ICT speelt hierin een sleutelrol door cursussen aan te bieden die niet alleen de technische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om met deze gegevens om te gaan, maar ook het inzicht geven in hoe deze informatie het best kan worden toegepast binnen civiele projecten.

De impact van technologie op moderne infrastructuur

De voortdurende evolutie van technologie heeft een diepgaande invloed op de moderne infrastructuur. Hierbij worden nieuwe mogelijkheden geopend die voorheen ondenkbaar waren. In de civiele techniek heeft de toepassing van technologische innovaties niet alleen de manier waarop projecten worden gepland en uitgevoerd getransformeerd, maar ook hoe we denken over de toekomst van stedelijke en landelijke ruimtes.

Hier zijn enkele kernpunten over hoe technologie de moderne infrastructuur vormgeeft:

 • Geavanceerde Bouwmaterialen: De ontwikkeling van nieuwe materialen. Zoals zelfhelend beton en energieopwekkende tegels, maakt bouwprojecten duurzamer en efficiĆ«nter.
 • Digitale Modellering en Simulaties: Met behulp van BIM (Building Information Modeling) kunnen civiel ingenieurs complexe infrastructurele ontwerpen in 3D visualiseren. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van projectplanning verbeterd.
 • Slimme Infrastructuur: De integratie van IoT (Internet of Things)-apparaten in infrastructurele projecten maakt het mogelijk om bruggen, wegen, en gebouwen ‘slim’ te maken. Dit leidt tot betere monitoring, onderhoud, en energiegebruik.

De impact van technologie reikt echter verder dan alleen de bouwsector. Het draagt bij aan een holistische benadering van stadsplanning en -beheer, waarbij de nadruk ligt op:

 • Duurzaamheid: Door het verminderen van de koolstofvoetafdruk van bouwprojecten en het bevorderen van groene infrastructuur.
 • Veiligheid en Beveiliging: Het gebruik van sensortechnologie en data-analyse helpt bij het voorspellen en voorkomen van structurele falen en het verbeteren van de openbare veiligheid.
 • EfficiĆ«ntie: Automatisering en robotica maken bouwprocessen sneller en kosten-effectiever, terwijl ze ook de werkveiligheid verbeteren.

De rol van geo-informatie en geodata binnen deze technologische revolutie is onmisbaar. Het biedt de gegevens die nodig zijn om de interactie tussen gebouwde omgevingen en hun geografische context te begrijpen. Door deze gegevens te integreren met technologische tools zoals GIS en BIM, kunnen civiel ingenieurs niet alleen de fysieke wereld om ons heen vormgeven, maar ook anticiperen op de toekomstige behoeften van onze samenleving.

Wat ga je leren in de Cursus Leergang Civiel

Verdieping in geo-informatie en GIS

In de kern van moderne civiele techniek en stadsplanning ligt een diepe verwevenheid met geo-informatie en Geographic Information Systems (GIS). Deze technologieƫn bieden de mogelijkheid om complexe gegevens over onze fysieke wereld te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Hierdoor zijn ze onmisbaar voor elk project dat de infrastructuur van onze samenleving vormgeeft.

Het belang van een grondige kennis van geo-informatie en GIS kan niet worden overschat, vooral als het gaat om:

 • Ruimtelijke Analyse: Het begrijpen van de geografische aspecten van projectlocaties om beter geĆÆnformeerde beslissingen te kunnen nemen.
 • Datavisualisatie: Het vertalen van complexe datasets naar begrijpelijke en interactieve kaarten die inzicht bieden in de impact van projecten.
 • Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen: Het gebruik van GIS om duurzaam beheer en bescherming van natuurlijke hulpbronnen te ondersteunen.

Hier zijn enkele concrete toepassingen van geo-informatie en GIS in de civiele techniek:

 • Ontwerp en Planning: Het gebruik van GIS voor het ontwerpen van wegen, bruggen en andere infrastructurele werken met inachtneming van de geografische context.
 • Milieu-impactanalyse: Het evalueren van de potentiĆ«le impact van bouwprojecten op het milieu door middel van gedetailleerde geodata-analyses.
 • Risicobeheersing: Het identificeren van gebieden met een hoge risico op natuurrampen zoals overstromingen of aardbevingen, en het plannen van mitigatiestrategieĆ«n.

Geo-ICT Training Center erkent het belang van deze vaardigheden in de hedendaagse geo-informatie gedreven wereld. Door het aanbieden van gespecialiseerde cursussen op het gebied van GIS en geo-informatie, streeft Geo-ICT ernaar om professionals uit te rusten met de kennis en tools die nodig zijn om te excelleren in hun vakgebied. Deze cursussen zijn ontworpen om niet alleen theoretische kennis bij te brengen, maar ook praktische vaardigheden door hands-on ervaring met toonaangevende software zoals QGIS en AutoCAD.

Toepassen van theorie in praktijkprojecten

Een cruciaal aspect van leren, vooral in een technisch en dynamisch veld zoals civiele techniek, is de toepassing van theorie in de praktijk. Bij Geo-ICT Training Center wordt grote waarde gehecht aan deze praktische toepassing. Het versterkt namelijk niet alleen de kennis, maar het verfijnt ook de vaardigheden die nodig zijn in de echte wereld.

De overgang van theoretische concepten naar praktische toepassingen omvat diverse facetten, waaronder:

 • Projectgebaseerd Leren: Studenten werken aan echte projecten, waarbij ze de geleerde theorieĆ«n toepassen op praktische situaties. Van planning tot uitvoering.
 • Simulaties en Case Studies: Het gebruik van gesimuleerde scenario’s en diepgaande case studies helpt studenten om complexe problemen te navigeren en oplossingen te ontwikkelen met behulp van geo-informatie en GIS-technologieĆ«n.

Een paar voorbeelden van hoe Geo-ICT deze theorie naar praktijk vertaalt, zijn:

 • Ontwerpuitdagingen: Studenten krijgen de opdracht om een infrastructuurproject te ontwerpen met behulp van GIS-software, waarbij rekening moet worden gehouden met zowel technische als milieufactoren.
 • Risicoanalyse Oefeningen: Het analyseren van geografische data om risicogebieden voor natuurrampen te identificeren en mitigatiestrategieĆ«n voor te stellen.

Bij Geo-ICT Training Center staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal in het leerproces. Dit zorgt ervoor dat studenten niet alleen vertrekken met een solide basis van kennis, maar ook met de competentie en het vertrouwen om deze kennis toe te passen in hun professionele leven. Dit maakt onze Cursus Leergang Civiel niet alleen een leerervaring, maar een springplank naar een succesvolle carriĆØre in de wereld van civiele techniek, verrijkt met de kracht van geo-informatie en GIS.

Waarom kiezen voor onze Cursus Leergang Civiel?

Kiezen voor onze Cursus Leergang Civiel betekent kiezen voor een toekomst in een veld dat steeds belangrijker wordt. Hier zijn enkele redenen waarom deze cursus de perfecte keuze is voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in civiele techniek en geo-informatie:

 • Breed Inzicht en Diepgaande Kennis: Je krijgt een uitgebreid overzicht van civiele techniek en leert diepgaand hoe je CAD en GIS kunt toepassen in jouw rol als werkvoorbereider of ontwerper.
 • Strategische Vaardigheden: Met de technische ontwikkelingen krijgen Geo-ICT toepassingen een steeds strategischer functie. Deze cursus leert je omgaan met zowel 2D als 3D object-georiĆ«nteerde geo-informatie.
 • Betrokkenheid bij Grote Projecten: Je wordt voorbereid op een rol in grote infrastructurele projecten bij organisaties. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Schiphol, en ministeries, waar CAD en GIS essentieel zijn voor de voorbereiding en het management.

Door de praktijkgerichte aanpak van Geo-ICT Training Center wordt theorie direct wordt toegepast in praktijkprojecten. Hierdoor ben je verzekerd van een leerervaring die je niet alleen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengt, maar je ook klaarstoomt voor de echte wereld. Het aanbieden van zowel fysieke als online cursusopties biedt flexibiliteit en toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht locatie.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1: Toepassen van AutoCAD en QGIS in de Civiele techniek

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Cursus Leergang CivielOp de eerste dag krijg je een algemene introductie in de civiele techniek. Daarmee wordt de context gelegd voor deze cursus. Bij het begin van een civiel project is heel veel kaartmateriaal nodig. Je leert welk kaartmateriaal er allemaal voorhanden is en hoe je daar aan kunt komen. Je gaat met QGIS de basisregistraties Kadaster, Grootschalige Topografie en Adressen en gebouwen raadplegen, downloaden en aanpassen voor gebruik binnen een civiel project. Deze eerste dag ga je ook met AutoCAD aan de slag de nadruk op de praktische kant van het tekenen. De interface en instellingen worden doorgenomen waarna gestart wordt met oefeningen. Er worden verschillende objecten getekend, denk hierbij aan: lijnen, cirkels, bogen, rechthoeken en driehoeken. Vervolgens wordt gekeken naar hoe objecten gemodificeerd kunnen worden: verwijderen, roteren, verplaatsen, schalen en spiegelen.

  Dag 2: AutoCAD Civil 3D - Deel 1

  Op deze dag worden vervolgens teksten en tabellen aan de tekeningen toegevoegd. Het gebruik van lagen in tekeningen is belangrijk om zaken te kunnen scheiden. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan objectsnaps en grips, blocks en arceren van oppervlakte. Ook wordt de verhouding model- en paperspace behandeld. Daarna alle onderdelen van AutoCAD Civil 3D behandeld, gebaseerd op 3D terreinmodellen. Hiermee leert de cursist oplossingen voor specifieke civiele vraagstukken te herkennen en in beginsel toe te passen.

  Dag 3: AutoCAD Civil 3D - Deel 2

  We beginnen met de werkomgeving van de applicatie (toolspace, workspace). Er wordt gekeken naar stijlen, template tekeningen en rapporten. Daarbij komen landmeetkundige toepassing aan het bod en wordt er bijvoorbeeld gewerkt met punten en terreinmodellen. Ook komen verschillende profielen aan bod zoals dwars- en lengteprofielen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Volumeberekeningen (grading), As Ontwerp (alignments), Typedwarsprofielen (sub assemblies), 3D Ontwerpmodel (corridors), leidingen en transportleidingen. In de middag maak je een uitgebreid praktijkvoorbeeld. Hiermee wordt getoetst of je in aanmerking komt voor het AutoDesk Certificaat AutoCAD Civil 3D Basis.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen Cursus Leergang Civiel

  • Inzicht en overzicht van het vakgebied Civiel
  • CAD en GIS toe kunnen passen in je functie als civieltechnische werkvoorbereider en / of je werk als (assistent) civiel technisch ontwerper.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over Leergang Civiel

  De ‘Cursus Leergang Civiel’ is een uitgebreid trainingsprogramma gericht op het aanleren van essentiĆ«le vaardigheden in CAD en GIS, specifiek voor de civiele techniek en bouwsector.

  Ja, AutoCAD en AutoCAD Civil 3D zijn belangrijke onderdelen van de cursus, waarbij deelnemers leren omgaan met deze software voor civieltechnische ontwerpen.

  Absoluut, QGIS is een essentieel onderdeel van de cursus, waarbij de focus ligt op het toepassen van deze software in geo-informatie projecten.

  Deze cursus is zeer relevant voor zowel startende als ervaren professionals in de civiele techniek, omdat het zowel fundamentele als geavanceerde aspecten van CAD en GIS behandelt.

  Ja, deze cursus is ideaal voor omscholers die een carriĆØre in de geosector ambiĆ«ren, omdat het een grondige basis biedt in zowel theoretische als praktische aspecten van geo-informatie.

  De cursus duurt 3 dagen en biedt een diepgaand overzicht van civiele techniek met praktische toepassingen in AutoCAD, AutoCAD Civil 3D en QGIS.

  De cursus omvat een introductie in civiele techniek, het gebruik van kaartmateriaal met QGIS, en praktische oefeningen met AutoCAD, gericht op tekenen en ontwerpen in de civiele techniek.

  Ja, na het voltooien van de cursus ontvang je officiƫle Autodesk-certificaten voor AutoCAD Basis 2D en AutoCAD Civil3D Basis.

  De cursus is geschikt voor professionals uit aanpalende vakgebieden in de civiele techniek, zowel voor beginners als voor degenen die hun vaardigheden willen uitbreiden.

  De cursus wordt zowel fysiek als online aangeboden, met flexibele opties om per cursusdag te kiezen tussen aanwezigheid op locatie of deelname via Google Meet.