Functie 3D-Scanoperator

Iemand in de functie 3D-scanoperator is verantwoordelijk voor het maken van digitale 3D-scans van objecten of gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met behulp van laserscanning of fotogrammetrie. De 3D scanoperator is verantwoordelijk voor het instellen van het scanapparaat, het uitvoeren van de scan en het verwerken van de scanresultaten.

 

Een 3D scanoperator werkt vaak samen met andere professionals, zoals ingenieurs, bouwvakkers en architecten en onderhoudt contact met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. Het is belangrijk dat een 3D scanoperator nauwkeurig, zorgvuldig en technisch onderlegd is en goed kan communiceren. Het is ook belangrijk dat de 3D scanoperator bekend is met de verschillende scanmethoden en -apparatuur en deze efficiënt kan gebruiken.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie 3D-Scanoperator

Informatie aanvragen  Opleiding

  Taken

  In de functie 3D-scanoperator ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van scans van objecten, gebouwen of omgevingen om nauwkeurige 3D-modellen te creëren. Hier zijn drie belangrijke taken van een 3D-scanoperator:

  • Scanplanning en -voorbereiding: Voordat je begint met het scannen, moet je een scanplan opstellen en de nodige voorbereidingen treffen. Dit omvat het beoordelen van het te scannen object of de omgeving, het identificeren van de beste scanposities en -hoeken, en het bepalen van de juiste scaninstellingen en parameters. Je moet ook rekening houden met eventuele veiligheids- of toegangsbeperkingen op de scanlocatie.
  • Uitvoeren van scans: Als 3D-scanoperator voer je de daadwerkelijke scans uit met behulp van 3D-scanners en bijbehorende apparatuur. Dit kan onder andere laserscanners, fotogrammetrische camera’s of andere geavanceerde scanapparatuur omvatten. Je positioneert de scanner op verschillende locaties rondom het object of de omgeving en voert de scans uit volgens het scanplan. Het is belangrijk om zorgvuldig en consistent te scannen om nauwkeurige en volledige gegevens te verkrijgen.
  • Kwaliteitscontrole en dataverwerking: Na het voltooien van de scans, voer je een kwaliteitscontrole uit om te controleren of de verzamelde gegevens compleet en van hoge kwaliteit zijn. Dit kan het controleren van scans op eventuele fouten, het oplossen van technische problemen of het herhalen van scans om ontbrekende gegevens te verzamelen omvatten. Vervolgens verwerk je de gescande gegevens met behulp van specifieke softwaretools om een 3D-model te genereren. Dit kan puntenwolken, meshmodellen of volledig teksturering van het gescande object omvatten, afhankelijk van het specifieke doel van de scan.