Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: SQL Basis 

De cursus SQL Basis duurt 2 dagen en kost € 899,- excl. BTW.

Omschrijving

U gaat oefenen met diverse SQL commando’s zoals: select, create, inner- en outer joins, update, delete. U maakt daarbij kennis met views definiëren en het gebruiken van operatoren en variabelen. 

Inhoud

SQL is de taal voor het bevragen van databases. Als u werkt in de (Geo)ICT zult u er zeker mee te maken krijgen. In vrijwel alle relationele databasesystemen zoals Oracle en PostgreSQL kan deze taal worden toegepast om de data te raadplegen en te bewerken. Als u de basis van hiervan onder de knie heeft, kunt u gemakkelijk databases opzetten, tabellen definiëren, query’s opstellen en datamanipulaties verrichten. Van SQL zijn meerdere dialecten. Ze lijken allemaal wel op elkaar. In deze cursus wordt er gewerkt met PostgreSQL, omdat deze zeer populair, gebruiksvriendelijk en gratis is. Na deze cursus kunt u zich goed uit de voeten met SQL en kunt u databases beter begrijpen, bevragen en aanpassen.

De vervolgcursussen Oracle Spatial en PostGIS zijn vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn in geografische data enorm interessant.

Dagindeling

Dag 1:

Op de eerste dag behandelen we achtergrondinformatie en theorie met betrekking tot relationele databases en normalisatie. Ook kijken we naar de verschillende databases en bijbehorende dialecten van SQL. De commando’s binnen SQL zijn op te delen in verschillende categorieën: Data Manipulation Language (DML), Data Definition Language (DDL), Data Query Language (DQL). Deze worden geïntroduceerd om vervolgens te starten met DQL. U kunt verschillende database tools gebruiken om uw database te benaderen zoals DBeaver, PGadmin of Datagrip. In deze cursus gebruiken we PGadmin om de PostgreSQL database te benaderen. We kijken naar de interface van PGadmin. De database is gevisualiseerd in een ERD, hiermee wordt de logica van een databasestructuur uitgelegd. Vervolgens gaan we aan de slag met het schrijven van onze eerste queries met het SELECT statement. Hierbij komen de verschillende operators en clausules aan bod waarmee we de query specifieker kunnen maken. Met aggregates kunnen we data samenvoegen door het bijvoorbeeld op te tellen, het gemiddelde te berekenen of het simpelweg te tellen.

Na deze dag kunt u:

 • De logica en structuur van een relationele database begrijpen;
 • Een entiteiten relatie diagram (ERD) lezen en begrijpen;
 • Basis queries schrijven met behulp van het SELECT statement;
 • Operators en clausules toepassen bij het SELECT statement;
 • Kengetallen zoals gemiddeldes, totalen, aantallen opvragen.


Dag 2:

We beginnen deze dag met geavanceerde queries (DQL): joins, CASE, en subqueries en slaan een query op met behulp van een view. Daarna gaan we aan de slag met het aanmaken van tabellen en leren we de relaties leggen alsook de kolombeperkingen zoals de Primary Key, Foreign Key en Unique. Vervolgens gaan we deze tabellen vullen met data en leren we deze ook weer aan te passen. Om dit goed te doen leren we ook de verschillende datatypes die SQL kent en welke u wanneer het beste kunt gebruiken. 

Na deze dag kunt u:

 • Veelgebruikte queries opslaan middels een view;
 • Zelf een database aanmaken en deze vullen met nieuwe tabellen en data;
 • Bestaande data aanvullen, aanpassen of verwijderen;
 • De verschillende data types benoemen en toepassen;
 • Het verschil tussen een primairy key en foreign key benoemen;
 • Tabellen koppelen op basis van een gemeenschappelijk sleutelkolom (JOIN);
 • De data classificeren met behulp van het CASE statement.

  NeeJa


  Leerdoelen

  • De cursist is bekend met de taal SQL.
  • De cursist kent het verschil tussen de categorieën van SQL-commando’s.
  • De cursist kan zelfstandig SQL queries schrijven die voor veel verschillende databases hetzelfde werken.
  • De cursist heeft begrip van relationele databases en het principe van normalisatie.