Geo-ICT Training Center, Nederland

200 cursussen, 20 online supports,

60 moocs, 10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

SQL Basis

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

De cursus SQL Basis duurt 2 dagen en kost € 895,-. SQL is de taal voor het bevragen van databases. Als u werkt in de (Geo)ICT zult u er zeker mee te maken krijgen. In vrijwel alle relationele databases zoals bijvoorbeeld Oracle en PostGreSQL kan SQL worden toegepast om de data te raadplegen en te bewerken.  Als u de basis van deze taal onder de knie heeft, kunt u gemakkelijk databases opzetten, tabellen definiëren, query’s opstellen en datamanipulaties verrichten. Van SQL zijn meerdere dialecten. Ze lijken allemaal wel op elkaar. Er is één op ANSI gebaseerde standaard SQL. Deze standaard SQL wordt in deze cursus gebruikt. De vervolgcursussen Oracle Spatial en PostGIS zijn vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn in geografische data enorm interessant.

Inhoud van de cursus

U gaat oefenen met diverse commando's zoals: create, select, inner en outer joins, update, delete. U maakt verder kennis met views definiëren en het gebruiken van  operatoren en variabelen. U krijgt de oefen database mee naar huis zodat u zich met zelfstudie nog verder in SQL kunt bekwamen.

Leerdoelen van deze cursus

  • Na deze cursus bent u bekend met de taal SQL
  • Je kan zelfstandig SQL query's schrijven die voor veel verschillende databases hetzelfde werken

    Voer de volgende code in: captcha