Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: SQL Basis 

Omschrijving

De cursus duurt 2 dagen en kost € 999,-. 

SQL is de taal voor het bevragen van databases. Als u werkt in de (Geo)ICT zult u er zeker mee te maken krijgen. In vrijwel alle relationele databases zoals bijvoorbeeld Oracle en PostGreSQL kan SQL worden toegepast om de data te raadplegen en te bewerken.  Als u de basis van deze taal onder de knie heeft kunt u gemakkelijk databases opzetten, tabellen definiëren, query’s opstellen en datamanipulaties verrichten. Van SQL zijn meerdere dialecten. Ze lijken allemaal wel op elkaar. Er is één op ANSI gebaseerde standaard SQL. Deze standaard SQL wordt in deze cursus gebruikt. De vervolgcursussen Oracle Spatial en PostGIS zijn vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn in geografische data enorm interessant.

Inhoud Cursus SQL Basis:

U gaat oefenen met diverse commando’s zoals: create, select, inner en outer joins, update, delete. U maakt verder kennis met views definiëren en het gebruiken van operatoren en variabelen. U krijgt de oefen database mee naar huis zodat u zich met zelfstudie nog verder in SQL kunt bekwamen.

Leerdoelen tijdens de SQL basis cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen