Google Earth Engine SDG

Google

Google

In deze cursus leert de cursist hoe dit cloud-gebaseerd platform voor ruimtelijke analyses waarmee satellietbeelden van onze planeet kunnen gevisualiseerd in te zetten om de Sustainable Development Goals te behalen.

Cursusduur: 1 dag

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot Geo-Data en Duurzame Ontwikkeling

Geo-ICT Training Center, Nederland - cursus Google Earth Engine SDG

In de wereld van vandaag, waar de noodzaak voor duurzame ontwikkeling steeds dringender wordt, speelt geo-informatie een cruciale rol. Duurzame ontwikkeling, zoals gedefinieerd door de VN-commissie Brundtland in 1987, is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Geo-informatie en -technologieĆ«n, zoals die aangeboden door Google Earth Engine, stellen ons in staat om onze planeet en haar complexe systemen beter te begrijpen en te beheren. Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met name SDG 15.3 over duurzaam landbeheer en SDG 15.5 over biodiversiteitsbehoud, zijn direct afhankelijk van onze mogelijkheid om gegevens over onze omgeving te verzamelen, te analyseren en te visualiseren.

Door de kracht van geavanceerde visualisatietechnieken en geospatiale gegevensverwerking, biedt Google Earth Engine ongekende mogelijkheden voor luchtkwaliteitsmonitoring, tijdreeksanalyse en bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek. Deze tools en methoden zijn essentieel voor het beheren van natuurlijke hulpbronnen, het bewaken van milieuveranderingen en het ondersteunen van duurzame beleidsvorming.

In deze cursus duik je diep in de wereld van geo-informatie, leer je hoe je gegevens kunt verwerken en visualiseren met Google Earth Engine, en ontdek je hoe deze vaardigheden kunnen worden toegepast om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We zullen je begeleiden door de fundamenten van geospatiale gegevensanalyse, van image collections tot reducers en hoe deze te gebruiken voor effectieve gegevensvisualisatie en -analyse.

Je leert niet alleen over de technische aspecten van geo-informatie, maar je zult ook ontdekken hoe deze technologie kan worden ingezet om een positieve impact te maken op onze wereld. Door deel te nemen aan deze cursus bij Geo-ICT, draag je bij aan een toekomst waarin technologie en informatie ten dienste staan van een duurzamere planeet. Wij geloven dat door het verstrekken van deze kennis en vaardigheden, we samen kunnen werken aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en zorgen voor een betere toekomst voor iedereen.

Wat is Geo-Data?

Geo-data, simpel gezegd, is data met een geografische component. Elk stukje informatie dat kan worden gelokaliseerd op de aarde valt onder deze term. Dit kan variƫren van coƶrdinaten die de locatie van een bosbrand aangeven, tot de verspreiding van verschillende soorten flora en fauna over verschillende continenten. In de context van duurzame ontwikkeling en de Cursus Google Earth Engine SDG, richt deze data zich specifiek op informatie die ons kan helpen de aarde beter te beheren en te beschermen.

De schoonheid van geo-data ligt in haar vermogen om “onzichtbare” patronen zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld, hoe landgebruik verandert over tijd, of hoe luchtkwaliteit varieert binnen verschillende stedelijke en landelijke gebieden. Door gebruik te maken van Google Earth Engine, kunnen we enorme datasets van satellietbeelden en andere geospatiale gegevens verwerken en analyseren, waardoor we in staat zijn om complexe vraagstukken rondom duurzaamheid aan te pakken.

Een van de kernaspecten die je zult leren in deze cursus is hoe je deze geo-data effectief kunt gebruiken voor duurzaam landbeheer en biodiversiteitsbehoud. Je gaat aan de slag met image collections, leert hoe reducers functioneren om data te synthetiseren, en verkent geavanceerde visualisatietechnieken. Dit alles draagt bij aan je vaardigheden in het monitoren van milieuveranderingen en het ondersteunen van duurzame beleidsvorming.

Geo-data is niet alleen cruciaal voor wetenschappers en beleidsmakers; het is ook een krachtig hulpmiddel voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in het begrijpen en verbeteren van onze interactie met de wereld. Door je te verdiepen in de wereld van geo-informatie binnen de Cursus Google Earth Engine SDG bij Geo-ICT, neem je een belangrijke stap in het worden van een actieve bijdrager aan een duurzamere toekomst. Je leert niet alleen over de technische kant van geo-data, maar ontdekt ook hoe je deze kennis kunt toepassen om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen.

De Rol van Geo-Data in Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen een universele oproep tot actie om armoede te beĆ«indigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en voorspoed genieten. Geo-data speelt een onmisbare rol in het bereiken van deze doelen door ons inzicht te geven in waar we actie moeten ondernemen en de impact van die acties te meten.

Neem bijvoorbeeld SDG 15.3 over duurzaam landbeheer en SDG 15.5 over het behoud van biodiversiteit; zonder accurate geo-informatie zouden inspanningen om landdegradatie te stoppen en biodiversiteit te behouden grotendeels zijn als schieten in het donker. Door geavanceerde technologieƫn zoals Google Earth Engine in te zetten, kunnen we veranderingen in landgebruik, de verspreiding van soorten en de gezondheid van onze ecosystemen op een ongekende schaal volgen en analyseren.

In de Cursus Google Earth Engine SDG leer je hoe je deze krachtige tool kunt gebruiken om geo-data te verzamelen en te analyseren voor projecten die direct bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Dit is niet alleen een technische vaardigheid; het is een manier om bij te dragen aan enkele van de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

Door het gebruik van image collections, reducers, en geavanceerde visualisatietechnieken, krijg je de mogelijkheid om diepgaand onderzoek te doen naar milieuveranderingen, de effecten van menselijke activiteit op de natuur te evalueren en beleidsmakers de informatie te bieden die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit alles positioneert geo-data als een cruciale pijler in het streven naar een duurzamere wereld.

De rol van geo-informatie strekt zich ver uit voorbij de academische en wetenschappelijke gemeenschap. Het raakt aan de kern van hoe wij, als samenleving, onze planeet begrijpen en hoe we onze interactie ermee vormgeven voor toekomstige generaties. Door deel te nemen aan deze cursus bij Geo-ICT, word je onderdeel van een gemeenschap die niet alleen streeft naar technische excellentie maar ook naar het maken van een daadwerkelijke positieve impact op de wereld. Dit is jouw kans om de tools en kennis op te doen die nodig zijn om een actieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, gebruikmakend van de onbegrensde mogelijkheden die geo-informatie biedt.

Wat je Zult Leren in de Cursus Google Earth Engine SDG

Basiskennis en Voorkennis Vereisten

Voordat je aan de slag gaat met de Cursus Google Earth Engine SDG, is het belangrijk om te weten welke basiskennis en voorkennis je nodig hebt. Deze cursus is ontworpen om je van begin tot eind door de wereld van geo-informatie en duurzame ontwikkeling te leiden, maar een beetje voorkennis kan je helpen om het maximale uit je leerervaring te halen.

Allereerst, enige ervaring met of kennis van geografische informatiesystemen (GIS) is een voordeel. Als je al bekend bent met basisconcepten van GIS of programma’s zoals QGIS hebt gebruikt, zul je merken dat veel principes overeenkomen of elkaar aanvullen. Dit betekent niet dat je een expert hoeft te zijn; een basiskennis zal je leercurve versoepelen.

Een andere nuttige vaardigheid is basiskennis van programmeren. Google Earth Engine gebruikt JavaScript voor gegevensverwerking en -analyse, dus enige vertrouwdheid met deze of een vergelijkbare programmeertaal zal zeer voordelig zijn. Wederom, je hoeft geen gevorderde programmeur te zijn; de cursus is ontworpen om je door de benodigde stappen te begeleiden.

Wat betreft voorkennis, is het nuttig om een algemeen begrip te hebben van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en waarom deze belangrijk zijn voor onze planeet. Dit zal je helpen om de impact en het belang van je werk met Google Earth Engine te waarderen.

Tot slot, een nieuwsgierige geest en de bereidheid om te leren zijn de meest waardevolle ‘vereisten’. In deze cursus ontdek je hoe geo-data kan worden gebruikt om echte problemen aan te pakken en een verschil te maken in de wereld. Je wordt aangemoedigd om kritisch te denken, vragen te stellen, en bovenal, enthousiast te zijn over het ontdekken van de mogelijkheden van geo-informatie.

Door je aan te melden voor de Cursus Google Earth Engine SDG bij Geo-ICT, zet je de eerste stap op een pad naar het begrijpen en gebruiken van geavanceerde technologieƫn voor een duurzamere toekomst. Met een beetje voorkennis en een heleboel enthousiasme ben je goed op weg om je vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan belangrijke globale doelen.

Geospatiale Gegevensverwerking en Visualisatie

Een van de meest opwindende aspecten van de Cursus Google Earth Engine SDG is de diepgaande duik in geospatiale gegevensverwerking en visualisatie. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in het analyseren van geo-informatie en het creĆ«ren van betekenisvolle, impactvolle projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Tijdens de cursus zul je ontdekken hoe je image collections kunt gebruiken, een krachtige functie van Google Earth Engine die het mogelijk maakt om grote verzamelingen satellietbeelden te doorzoeken en te analyseren. Dit stelt je in staat om veranderingen in het landschap, vegetatiebedekking, waterbronnen, en nog veel meer, over tijd te volgen.

Je zult ook leren werken met reducers, een essentieel onderdeel voor het synthetiseren en samenvatten van grote datasets. Reducers kunnen worden gebruikt om gemiddelden, medians, of andere statistische berekeningen over een specifiek gebied uit te voeren, waardoor complexe gegevens inzichtelijk en beheersbaar worden.

Een ander belangrijk onderdeel van de cursus is het leren toepassen van geavanceerde visualisatietechnieken. Visualisatie is meer dan alleen het maken van kaarten; het gaat om het vertellen van verhalen met data. Je leert hoe je effectieve, informatieve visualisaties kunt maken die de bevindingen van je analyse communiceren naar een breed publiek, van wetenschappers en beleidsmakers tot het grote publiek.

Deze vaardigheden stellen je niet alleen in staat om de huidige staat van onze planeet te begrijpen, maar ook om toekomstige trends te voorspellen en oplossingen voor milieuproblemen voor te stellen. Door geo-data te verwerken en te visualiseren, draag je bij aan het creĆ«ren van een dieper begrip van hoe onze wereld verandert en hoe we deze veranderingen kunnen beĆÆnvloeden ten gunste van een duurzamere toekomst.

Toepassingen van Google Earth Engine

Google Earth Engine is een revolutionair platform dat ongekende mogelijkheden biedt op het gebied van geospatiale gegevensverwerking en visualisatie. Met zijn krachtige analysefuncties en uitgebreide databestanden biedt het een scala aan toepassingen die van onschatbare waarde zijn voor wetenschappers, beleidsmakers en iedereen die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. In de Cursus Google Earth Engine SDG leer je hoe deze tool ingezet kan worden voor een verscheidenheid aan doeleinden, van luchtkwaliteitsmonitoring tot het bevorderen van duurzaam landbeheer en biodiversiteitsbehoud.

Een van de meest opwindende toepassingen is de mogelijkheid om tijdreeksanalyses uit te voeren. Dit stelt ons in staat om veranderingen in het landschap, zoals ontbossing of verstedelijking, over een bepaalde periode te monitoren. Door het visualiseren van deze veranderingen kunnen we beter begrijpen hoe menselijke activiteiten de natuurlijke wereld beĆÆnvloeden en hoe we actie kunnen ondernemen om deze effecten te mitigeren.

Daarnaast biedt Google Earth Engine geavanceerde tools voor gegevensvisualisatie. Je leert hoe je complexe geospatiale datasets kunt omzetten in heldere, begrijpelijke visuals. Deze visuals zijn niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor het overbrengen van belangrijke informatie aan het grote publiek en beleidsmakers. Goed ontworpen visuals kunnen een krachtig middel zijn om bewustzijn te creƫren en verandering te stimuleren.

Verder is Google Earth Engine uitermate geschikt voor beleidsrelevant onderzoek. Door gedetailleerde gegevensanalyses te combineren met geavanceerde visualisatietechnieken, kun je bijdragen aan onderzoek dat directe implicaties heeft voor beleidsvorming op het gebied van milieu en duurzaamheid. Dit aspect van de cursus benadrukt hoe technische vaardigheden kunnen worden toegepast in real-world scenarioā€™s om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Het gebruik van Google Earth Engine in jouw projecten en onderzoek biedt niet alleen de mogelijkheid om bij te dragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar ook om deel uit te maken van een wereldwijde gemeenschap die streeft naar een betere toekomst voor onze planeet. Door deel te nemen aan deze cursus bij Geo-ICT, krijg je de tools en kennis in handen om een actieve rol te spelen in deze spannende en belangrijke beweging.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus Google Earth Engine SDG?

Bij Geo-ICT begrijpen we dat de keuze voor een cursus meer inhoudt dan alleen het onderwerp; het gaat om de ervaring, de gemeenschap en de impact die je kunt maken. Onze Cursus Google Earth Engine SDG onderscheidt zich om meerdere redenen, en hier zijn enkele van de meest overtuigende:

 • Deskundige Instructeurs: Onze docenten zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar hebben ook praktische ervaring met de toepassing van Google Earth Engine in projecten die bijdragen aan de SDG’s. Ze brengen hun passie en diepgaande kennis over in elke les, zodat je leert van de besten.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Wij geloven dat leren het beste gebeurt door te doen. Daarom bevat onze cursus veel praktische oefeningen en projectwerk om je vaardigheden te versterken. Je werkt aan echte case studies, waardoor je direct ziet hoe jouw werk bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
 • Flexibel Leren: We begrijpen dat iedereen een druk schema heeft. Daarom bieden we flexibele leeropties aan die passen bij jouw leven, inclusief avond- en weekendklassen, evenals online leermogelijkheden.

Enkele kernpunten die onze cursus uniek maken:

 • Toegang tot Uitgebreide Materialen: Wij zorgen ervoor dat je toegang hebt tot de meest actuele en uitgebreide leermaterialen, waaronder datasets, tutorials en case studies die specifiek zijn voor de SDG’s.
 • CarriĆØremogelijkheden: Onze cursus is ontworpen om je niet alleen vaardigheden te leren, maar ook om je carriĆØremogelijkheden te vergroten. Veel van onze afgestudeerden vinden werk in sectoren die direct bijdragen aan de SDG’s, van overheidsinstellingen tot non-profitorganisaties en commerciĆ«le bedrijven.

Kiezen voor de Cursus Google Earth Engine SDG bij Geo-ICT betekent kiezen voor een cursus die niet alleen je technische vaardigheden ontwikkelt, maar je ook voorbereidt om een echte impact te maken. Je verlaat onze cursus niet alleen als een bekwame gebruiker van Google Earth Engine, maar als een deel van de oplossing voor enkele van de meest urgente uitdagingen waar onze wereld voor staat. Word onderdeel van onze gemeenschap en draag bij aan een duurzamere toekomst met de vaardigheden en kennis die je hier opdoet.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬895,- Excl. btw

  ā‚¬895,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inleiding tot Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hun relevantie voor geospatiale analyse
  • Het gebruik van GEE’s beeldcollecties en reducers voor efficiĆ«nte gegevensverwerking Technieken voor gegevensvisualisatie en interpretatie voor het monitoren van SDG’s
  • Tijdreeksanalyse bij het volgen van vooruitgang naar duurzaam landbeheer (SDG 15.3) en biodiversiteitsbehoud (SDG 15.5).
  • Gegevensbronnen voor luchtkwaliteitsmonitoring bij het monitoren van vooruitgang naar SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn), SDG 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen) en SDG 13 (Klimaatactie).
  Cursusduur: 1 dag
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Begrip van de Sustainable Development Goals (SDG’s): Studenten zullen de SDG’s begrijpen, inclusief hun betekenis, doelstellingen en relevantie voor wereldwijde ontwikkeling en duurzaamheid.
  • Vaardigheid in geospatiale analyse met Google Earth Engine (GEE): Studenten zullen leren hoe ze GEE kunnen gebruiken voor efficiĆ«nte geospatiale gegevensverwerking en -analyse, met de nadruk op het monitoren van SDG-indicatoren.
  • Bekwaamheid in gegevensvisualisatie en interpretatie: Studenten zullen geavanceerde technieken leren voor gegevensvisualisatie en interpretatie, specifiek gericht op het presenteren en begrijpen van geospatiale gegevens met betrekking tot de SDG’s.
  • Capaciteit voor beleidsrelevant onderzoek en analyse: Studenten zullen in staat zijn om geospatiale analyses uit te voeren om de vooruitgang te monitoren richting SDG-doelen, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen bieden voor beleidsvorming en besluitvorming op nationaal en internationaal niveau.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over Google Earth Engine SDG

  Deze cursus richt zich op het gebruik van Google Earth Engine voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waarbij cursisten leren hoe ze geospatiale gegevens kunnen analyseren en visualiseren om bij te dragen aan duurzaam landbeheer en biodiversiteitsbehoud.

  Door praktische vaardigheden aan te leren in geospatiale analyse en gegevensvisualisatie met Google Earth Engine, kunnen cursisten direct bijdragen aan onderzoek en projecten gerelateerd aan SDG 15.3 en 15.5, zoals duurzaam landbeheer en het behoud van biodiversiteit.

  Cursisten leren hoe ze image collections kunnen beheren, analyseren en visualiseren voor geavanceerde geospatiale inzichten, met nadruk op technieken zoals tijdreeksanalyse en het gebruik van reducers voor gegevensverwerking.

  Google Earth Engine biedt krachtige tools voor geospatiale analyse en visualisatie, essentieel voor milieustudies en het monitoren van SDG-voortgang. Dit platform stelt gebruikers in staat om grote datasets te verwerken voor beleidsrelevant onderzoek en besluitvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling.

  De cursus is ontworpen voor startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, bedrijven in de geosector, omscholers, en onderwijsinstellingen die hun kennis willen uitbreiden in het gebruik van Google Earth Engine voor geospatiale analyses en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen.