Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Python Basis

Omschrijving Python Cursus

De cursus Python basis duurt 3 dagen en kost € 1399,-.

Python is een programmeertaal die begin jaren ’90 ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatie in Amsterdam. De taal is mede gebaseerd op inzichten van professor Lambert Meertens.

Hij had een op BASIC-gebaseerde taal genaamd ABC ontworpen, maar dan met allerlei zeer geavanceerde datastructuren. Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door Van Rossum, recent nog werkzaam bij Google, maar nu in dienst van Dropbox. Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet.

Inhoud Python Basis:

Ten eerste gaan we het hebben over de positionering van Python in het ICT-landschap. Wat zijn de eigenschappen en toepassingen? Daarna gaan we in op de verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen en wat expressies zijn. Python heeft bijzondere programmastructuren. Zo gebruikt het indentatie als blokstructurering en gebruiken we controle statements die de flow van een programma beïnvloeden.

Daarnaast zijn er allerlei samengestelde datastructuren denk hierbij aan lists, tuples, dictionaries. Daarbij kijken we uitgebreid naar het verschil tussen lists en tuples. Deze types worden allemaal dynamische getypeerd.

Dit houdt in dat van te voren niet hoeft te worden aangegeven wat voor type een variabele is. Verder wordt het reference model besproken. Daarnaast zullen er functies worden gemaakt met of zonder parameters en wat voor scope daarbij hoort. Wat Python ontzettend krachtig maakt zijn de modules. Modules zijn stukjes code die al door andere programmeurs is gemaakt. Wij kunnen dus voortbouwen op deze code in plaats van deze zelf te schrijven. Na deze cursus zijn er allerlei mogelijkheden om verdere verdieping te zoeken.

Zo kan je Graphical User Interfaces gaan maken met TKinter, Python en Datascience is ook een veel gebruikte combinatie op dit moment.

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Leerdoelen tijdens de Python cursus: