Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: QGIS Gevorderd

De cursus QGIS Gevorderd duurt 2 dagen en kost € 995,- excl. BTW.

Omschrijving

Deze cursus is bedoeld voor personen die al enige kennis hebben van QGIS en/of de QGIS basiscursus hebben gevolgd.

Inhoud 

QGIS is een krachtige Desktop GIS oplossing waaraan geen licentiekosten zijn verbonden. Tijdens de twee cursusdagen gaan we in op een groot aantal instellingen en geavanceerde functionaliteiten van QGIS. U leert bijvoorbeeld meer over GIS bestanden, datatypes en database connecties. Deze database connecties worden vervolgens ingezet bij het analyseren en bewerken van geografische informatie. Ook wordt ingegaan op projectinstellingen, templates en het presenteren van data. Hierbij komen op verschillende plaatsen in het pakket ook de expressies van QGIS aan bod.

Deze cursus QGIS Gevorderd is gericht op mensen uit de praktijk. Dit betekent dat u ook eigen voorbeelden kan aandragen. Op basis van de ervaring en wensen van de cursisten worden onderwerpen wel of niet opgenomen in de cursus.

Dagindeling

Dag 1

De eerste cursusdag begint met een korte herhaling van GIS-datatypes en bestanden, geopackages en PostGreSQL/Postgis connecties. Hierna behandelen we de projectinstellingen en templates en worden de verschillende methoden van presentaties behandelt.

Dag 2

Op de tweede cursusdag gaan we aan de slag met analyses en edits maken. Er wordt een korte herhaling van vectoranalyses gegeven. Daarna wordt er geoefend met grafische modellen en rasterdata-analyses. Ook wordt er geleerd om kruisingen te vermijden, traceren van bestaande objecten, geavanceerd digitaliseren. formulier attributen en controles van geometrieën. Op deze dag is er ook ruimte voor casussen uit uw eigen werkveld.

Leerdoelen

  • Bestanden en databases: herhaling van GIS-datatypes en bestanden, geopackages, PostGreSQL/Postgis connecties
  • Projectinstellingen: home-folder, projecttitel, metadata, standaardstijlen
  • Expressies: veldberekeningen, regelgebaseerde labels, regelgebaseerde symbologieën, expressies in een printomgeving
  • Templates: printer templates, project templates
  • Analyses: herhaling vectoranalyses, introductie grafische modellen, rasterdata-analyse
  • Editing: snapping, kruisingen vermijden, traceren van bestaande objecten, geavanceerd digitaliseren, formulier attributen, controles van geometrieën
  • Presentatie: kaartthema’s, atlassen, overzichtskaarten

    NeeJa