Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: GeolinQ

Deze cursus GeolinQ duurt 1 dagen en kost €695,- excl. BTW.

Omschrijving

De cursus leert het datamanagement softwareplatform GeoLinQ toe te passen bij het inwinnen, verwerken en gebruiken van ruimtelijke gegevens en daarmee eenvoudig eigen GIS-toepassingen configureren.

Inhoud cursus

De basiscursus geeft in een tijdsbestek van een dag in vier modules inzicht in de kernconcepten van GeolinQ en heeft een groot aantal praktijkoefeningen om ervaring te krijgen met de kernfunctionaliteit van de software. Elke deelnemer heeft om praktijkervaring op de doen vanaf deze dag een maand de beschikking over een eigen GeolinQ as a Service omgeving.

Dagindeling

Dag 1. Ochtend

Module 1: Concepten
Deze module geeft een overzicht van de GeolinQ functionaliteit en behandelt alle GeolinQ concepten die noodzakelijk zijn om met GeolinQ aan de slag te kunnen. Behandeld worden:

 • Datamanagement processen
 • Overzicht GeolinQ
 • Databronnen en Datasets
 • Klasse definities
 • Taakmanagement en processen
 • Importeren en exporteren
 • Coördinatensystemen
 • Integratie met views, unions en processen
 • Opmaak of styling van datasets
 • Services Applicaties en schermen
 • GeolinQ beheer

Module 2: Puntenwolken en Rasters
Deze module richt zich op de databeheerder die puntenwolken of rasterdatasets in GeolinQ wil inlezen, modelleren en integreren. Onderwerpen zijn:

 • Introductie puntenwolken en rasterdata
 • Klasse definities
 • Data definities
 • Metadata definities
 • Puntenwolken en rasterdatasets
 • Punten of rasters importeren en exporteren
 • Kleurenschalen en doorsnedes gebruiken
 • Seamless Pint Surface (SPS)
 • Concept en toepassen Contouren maken op basis van datasets
 • Kaartschermen en kaartlagen aanmaken

Dag 2: Middag

Module 3: Features
Deze module richt zich op de databeheerder die feature datasets in GeolinQ wil inlezen, bewerken en modelleren. Aandacht wordt gegeven aan:

 • Introductie featuredata
 • Klasse definities
 • Primaire sleutels
 • Standaard Geometrie
 • Domeinlijsten
 • Feature datasets
 • Introductie WFS databron gebruiken
 • Features importeren en exporteren
 • Features handmatig bewerken
 • SLD Styling: importeren, aanpassen en exporteren
 • Het snijden van datasets
 • Introductie views: maken van een draaitabel

Module 4: Distributie
De module richt zich op de databeheerder die datasets wil ontsluiten via kaarten en web
services aan de eindgebruiker. Behandeld worden:

 • Introductie WFS en WFS-T service
 • Applicatieservice maken
 • Gegevens bewerken in kaartscherm
 • Introductie applicatieschermen
 • Gegevens beheren met lijsten en formulieren
 • Introductie REST en SAP Service

  NeeJa


  Leerdoelen

  De cursist kan na deze cursus in de praktijk verder werken met Geolinq waarbij hij de voorbeelden en oefeningen die hij tijdens de cursus geleerd heeft kan gebruiken.

  Wellicht heeft u ook interesse in: