Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: Web Django

Omschrijving

De cursus duurt 3 dagen en kost €1795,-.

De cursus is bedoeld voor developers die dit framework willen gebruiken voor het maken van Web Applicaties in Python. De deelnemers leren omgaan met het framework voor het ontwikkelen van Python Web Applicaties. Voorkennis van Python is niet noodzakelijk maar kan het leerproces wel bevorderen. Je kan bijvoorbeeld de basiscursus Python volgen om je kennis op dit gebied te vergroten.

Inhoud Cursus: Web Django

Eerst wordt een overzicht gegeven van de architectuur van het framework. Hoe wordt het geïnstalleerd en hoe kan de Admin-applicatie worden gebruikt? Vervolgens wordt ingegaan op het MVT pattern en hoe Models worden gemapped op de database. Hierbij komen de verschillende Field types en de data access API aan de orde. Ook Views en URL’s komen aan bod. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van reguliere expressies bij het mappen naar views.

Vervolgens wordt het gebruik van templates bij de opbouw van views aan de orde gesteld. Ook komt de creatie van Forms voor het opvangen van de input van de gebruiker aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de validatie van Forms en het gebruik van de zogeheten ModelForms die afgeleid zijn van Model classes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op Object Relational Mapping en de performance optimalisatie bij het benaderen van de database. Tot slot staan een aantal geavanceerde onderwerpen op het programma zoals authenticatie, het werken met de REST Services en Unit Testing. Tegen het einde van de cursus hebben de deelnemers een complete applicatie gebouwd die voorzien is van een REST interface.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen