Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: QGIS Basis

De cursus duurt 3 dagen en kost €1095,- excl BTW.

Omschrijving

Tijdens de cursus QGIS Basis leert u alle belangrijke onderdelen van QGIS om daarna zelf aan de slag te gaan. QGIS is een krachtige Desktop GIS oplossing waaraan geen licentiekosten zijn verbonden.

Inhoud

Tijdens de cursus krijgt de cursist eerst een overzicht van de mogelijkheden van het pakket. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de verschillende functies behandelend. Vanaf de eerste dag gaan wij aan de slag met opdrachten. Aan het einde van de eerste dag kunt u al zelfstandig ruimtelijke data omzetten in eigen kaarten.

Tijdens de cursus gaan we werken met verschillende kaartlagen, data koppelen en leert men omgaan met analyses en queries. Daarna leert de cursist ook zelf kaartlagen aan te maken en er in te tekenen en muteren.

U kunt na deze training zelfstandig ruimtelijke data bewerken en weergeven op kaarten. Daarnaast leert u de belangrijkste analysetools en functies te gebruiken. Na afloop kan de cursist zelfstandig aan de slag met het programma. Wilt u nog verder leren? QGIS Gevorderd biedt nog verdere verdieping. Heeft u liever een korter traject dan kunt u bij ons terecht voor de QGIS Intro.

Dagindeling

Dag 1: Intro

Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, het visualiseren van geodata, tekst labels, thematische presentaties (symbologie), render-instellingen, uitwisseling met andere systemen zoals Office, berekenen van lengtes en oppervlaktes, werken met de attributentabel, selecties maken, verschillende geo-standaarden bespreken.

Na deze dag kunt u:

 • Gegevens inladen in QGIS.
 • Werken met verschillende kaartlagen
 • Eigenschappen van objecten op de kaart toevoegen en aanpassen
 • Uw geografische gegevens visueel presenteren
 

Dag 2: Analyse en Queries

Deze dag krijgt u inzicht in de verschillende manieren van het presenteren van data, bijvoorbeeld via raster- of vectormodellen. U gaat aan de slag met verschillende soorten data. Hierin worden verschillende bestandstypen uitgelegd. Ook worden coördinatenstelsels behandelend. Daarbij gaan we in op de ruimtelijke projectie en het georefereren van data.

Op een goed gevulde GIS database kunnen diverse bevragingen en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS: analyses doen en de resultaten visualiseren. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt de toepassing van GIS analyses duidelijk gemaakt. De cursist oefent met de belangrijkste geoprocessing tools zoals overlay-analyses en buffer-analyses.

Daarnaast wordt deze dag verder gewerkt met het inladen van data uit andere bronnen. U leert CSV bestanden inladen en deze gegevens koppelen aan de kaarten. Hierbij gaan wij in op het gebruik van open data waaronder het gebruik van het Nationaal Geo Register en PDOK. Ook gaan wij aan de slag met veldberekeningen in QGIS en het uitvoeren van statistische analyses.

Na deze dag kunt u:

 • Open data inladen
 • Simpele ruimtelijke analyses uitvoeren met behulp van QGIS
 • Complexere queries en selecties uitvoeren
 • Gegevens vanuit verschillende bronnen koppelen en combineren
 • Werken met coördinatenstelsels
 

Dag 3: Tekenen en muteren

Deze dag staat in het teken van het creëren van nieuwe (geo)data en het aanpassen van bestaande data in QGIS. U leert om zelf kaartlagen aan te maken en daarin nieuwe objecten te tekenen. Daarbij leert u ook om administratieve data over deze objecten in te voeren. Hierbij komt het maken van formulieren voor data-invoer ook aan bod. Verder gaan we foto’s en url’s koppelen aan objecten op de kaart.

Na deze dag kan de cursist zelfstandig een GIS-projectbestand opbouwen uit verschillende bronnen en de eigen invoer. Het opslaan van GIS data in een database zoals PostgreSQL komt hierbij ook aan de orde. Afhankelijk van de wens van de deelnemer is er deze dag ook ruimte om te werken met de door de cursist zelf meegebrachte data.

Na deze dag kunt u:

 • Nieuwe kaartlagen aanmaken en bewerken
 • Bestaande data bewerken
 • Data-invoer standaardiseren via formulieren
 • Foto’s of websites koppelen aan data

  NeeJa


  Leerdoelen

  • De cursist heeft een algemeen beeld van de mogelijkheden in QGIS
  • De cursist kan zelfstandig kaarten opbouwen uit verschillende kaartlagen
  • De cursist kan administratieve gegevens koppelen aan ruimtelijke data
  • De cursist kan informatie invoeren en bestaande data bewerken
  • De cursist kan werken met queries en een aantal veel gebruikte analyses toepassen in QGIS