Omschrijving

De cursus QGIS Basis duurt 3 dagen en kost €1095,-. QGIS is een krachtige Desktop GIS oplossing waaraan geen licentiekosten zijn verbonden. Deze basiscursus duurt 3 dagen en u leert het pakket kennen in de volle breedte.

Inhoud

Dag 1: Intro, basis QGIS

Met QGIS gaat u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar leggen. U kunt per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden op de kaart. Ook wordt er aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, thematische presentaties en nog veel meer. Na de basiscursus QGIS bent u een professionele gebruiker van QGIS. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, tekst en labels in QGIS, uitwisseling met Office, thematische presentaties, visualiseren geodata, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps.

Dag 2: Analyse en Queries

Op een goede gevulde GIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualeren.  In deze dag  krijgt u kennis en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen. Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyse bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist doet overlay analyses en buffer analyses, en nabijheids analyses.

Dag 3: Muteren, diverse teken, edit en muteer functies

In deze dag leert u bestaande geometrie muteren en nieuwe geometrie intekenen. U maakt kaartlagen aan en u tekent zelf objecten. Zo leert u CAD bestanden in te lezen en lijnen over te kopiëren in een GIS laag waarmee u vervolgens GIS objecten gaat creëren. Aan deze GIS objecten leert u dan administratieve data te koppelen. Ook leert u ( bulk ) mutaties te doen op GIS objecten.  Zo bouwt u uit andere bronnen een GIS bestand op waarop u mutaties kunt doen. Het opslaan van GIS data in een database zoals PostGreSQL komt hierbij ook aan de orde. Tot slot leert u een fraaie opmaak te maken en kaartjes af te drukken.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • QGIS leren kennen
  • Vector en raster data inladen
  • Analyses en query’s maken
  • Connectie maken met webservices en databases

Planning en Aanmelden

Sluit Menu