Geo-ICT Training Center, Nederland

200 cursussen, 20 online supports,

60 moocs, 10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Cursus: Delphi Programmeren

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

De cursus Delphi programmeren duurt 3 dagen en kost €1395,-. 

Groepskorting: Indien u meerdere cursisten aanmeldt voor deze cursus geldt een korting van 25% op de 2e cursist, 50% op de 3e cursist en 75% op de 4e,5e,6e,7e en 8e cursist.

In deze cursus leert u de basisprincipes van de programmeertaal Delphi.  Delphi is een 4e generatie programmeertaal. Het is de opvolger van de taal Turbo Pascal. Delphi is een objectgeoriënteerde programmeertaal en was jarenlang één van de meest professionele ontwikkeltalen. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig Delphi-programma’s te ontwikkelen. Enige voorkennis met programmeren in het algemeen is handig maar niet vereist. Leren programmeren met python zou een van de mogelijkheden zijn om meer programmeerervaring op te doen.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan de orde. We zullen allereerst kennismaken met de software-ontwikkel omgeving Delphi. Ook zullen we project structuren aanbrengen. Delphi is zeer geschikt om zogenaamde Graphical User Interfaces (GUI) te maken. Bij het maken van GUI kom het component gebaseerd ontwikkelen aan bod. Dit houdt in dat we componenten gaan toevoegen aan de GUI. Hierbij kan je denken aan: Forms, Event-handlers, Properties, Buttons, dialogs en menu's. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met algemene programmeerprincipes. We gaan onze code structuren en we gaan loops en if statements toepassen om zo keuzes en herhaling in onze code te verwerken. Om component gebaseerd te coderen zullen we ook gaan werken met classes. Hierbij komen de volgende onderwerpen verder aan bod: objecten, constructors, inheritance, encapsulation en polymorfisme. Als laatst zullen we gaan werken met Delphi in samenwerking met een database. We leren hierbij connecties opzetten, tabellen en query's implementeren.

Leerdoelen van deze cursus:

  • De student kan met behulp van Delphi eenvoudige GUI maken
  • Je kan de verschillende programmeerconcepten toepassen in de praktijk