Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Landmeten en Geo-informatie

De cursus Landmeten en Geo-informatie duurt 1 dag en kost €825,- excl. BTW.

Omschrijving

De cursus is bedoeld voor mensen de werken in een binnen-functie maar meer feeling willen krijgen met hoe het landmeten in het terrein nu eigenlijk werkt.

Inhoud

De deelnemers krijgen demonstraties en presentaties over wat landmeters buiten meten en hoe ze dat doen. In de loop van de dag gaan de de deelnemers ook buiten een meting doen met GPS.

De cursus is interessant voor mensen die veel met de inwinning van geo-Informatie te maken krijgen maar daar zelf nog weinig inhoudelijke feeling mee hebben. 

Deze cursus werkt verhelderend en verbetert de samenwerking tussen de mensen die binnen werken met de mensen die buitenwerken. 

Dit kan bij bijvoorbeeld energiebedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, spoorwegen, Rijkswaterstaat, ministeries of onderzoeksinstituten zijn. 

Dagindeling

Landmeten in het RD Stelsel

De docent geeft een presentatie over hoe het landmeten werkt in de Nederland. Alles wordt gemeten in het RD coördinaten stelsel. U leert hoe gemeten wordt en hoe de meting verwerkt wordt in AutoCAD.

Deze dag gaat u in groepjes naar buiten om met een GPS ontvanger een eerste meting te doen. U meet punten, lijnen en vlakken en geeft de metingen bepaalde coderingen. Daardoor kunt u de meting snel verwerken tot een kaart.

Hoogtemetingen doen

De docent geeft uitleg over waterpassen. In de middag gaat u buiten een aantal waterpassingen uitvoeren en daarna de meting binnen verwerken. Ligt Nederland echt voor een groot deel onder de zeespiegel? Hoe wordt dat gemeten? Wat is dan het diepste punt? Dat leert u allemaal tijdens deze dag.

Leerdoelen

  • Waterpassen: het bepalen van de hoogte van een punt ten opzichte van NAP door middel van een doorgaande waterpassing
  • GPS: het inmeten van een stuk terrein met een GPS. Ook zullen de punten gecodeerd worden
  • Meer inzicht en overzicht krijgen van hoe landmeten in het terrein werkt.

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in: