Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Matlab Basis

Deze cursus Matlab duurt 3 dagen en kost €1495,- excl. BTW.

Omschrijving

In deze de cursus raakt u vertrouwd met het interface en de rekenfunctionaliteit van het Matlab. 

Inhoud

Matlab is een softwarepakket dat in de jaren zeventig door Cleve Moller is ontworpen. Deze cursus vormt een inleiding in deze krachtige softwareomgeving dat breed wordt ingezet in de academische wereld en in de industrie. Iedere cursist doet zelfstandig oefeningen aan de hand waarvan kennis en vaardigheid wordt opgedaan.

Dagindeling

Dag 1:

Op de eerste dag wordt een inleiding gegeven waarbij de grafische interface wordt besproken en uitgelegd. Door middel van een aantal opdrachten wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden waardoor de opbouw en filosofie van het pakket duidelijk wordt. De cursist verwerft een overzicht van het gehele pakket waardoor hij alle menu-opties en knoppen weet te vinden.

Dag 2:

De tweede dag staat in het teken van de wiskunde en de cursist leert werken met vectoren, matrices en functies. Ook andere onderwerpen in de wiskunde, zoals differentiatie, integratie, veranderlijken en vergelijkingen komen aan de orde. Na deze dag is de cursist in staat complexe vergelijkingen op te lossen.

Dag 3: 

Op de derde wordt het echte programmeren behandeld waarbij het vooral gaat om het schrijven van simpele functies. Daarna wordt de grafische weergave in 2D en in 3D van vergelijkingen uitgelegd. Aan het eind van deze cursusdag heeft de cursist een gedegen basiskennis van de mogelijkheden van Matlab.

    NeeJa


    Leerdoelen

    • De cursist kan na deze cursus in de praktijk verder werken met Matlab waarbij hij de voorbeelden en oefeningen die hij tijdens de cursus geleerd heeft, kan gebruiken.

    Wellicht heeft u ook interesse in: