MicroStation NLCS

CAD

CAD

NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard en is de nieuwe tekenstandaard voor de GWW sector. In deze cursus MicroStation NLCS leert u CAD standaard kennen en toepassen.

Cursusduur: 1 dag
0
1

Gegeven door:

Cursus MicroStation NLCS

Introductie tekenstandaarden

CAD, ofwel Computer-Aided Design, is een essentieel hulpmiddel geworden in diverse industrieën, waaronder de automobiel-, scheepsbouw- en lucht- en ruimtevaartindustrieën, evenals in architectuur en productontwerp. Met behulp van CAD kunnen gebruikers digitale 2D-tekeningen en 3D-modellen creëren, wat het ontwerp- en ontwikkelingsproces van producten aanzienlijk verbetert. De kern van CAD is het vermogen om ontwerpen te itereren en te optimaliseren, waardoor de kwaliteit van het uiteindelijke product verhoogd wordt en ontwerpers in staat zijn om hun creaties onder realistische omstandigheden te testen.

De technologie achter CAD-systemen is geĂ«volueerd van het gebruik van programmeertalen zoals Fortran en ALGOL naar moderne parametrische feature-based modelers en freeform surface systemen, die zijn gebouwd rondom kernmodules met hun eigen API’s. Deze systemen bieden een interactieve omgeving waarin de geometrische modeling kernel communiceert met NURBS-geometrie of boundary representation (B-rep) data via een grafische gebruikersinterface (GUI). Een dergelijke geavanceerde interactie maakt digitale prototyping mogelijk, een nieuwe vorm van prototyping die productontwerpen genereert door een computer nadat het fysieke prototype is gescand met behulp van een industriĂ«le CT-scanningsmachine.

Terwijl de mogelijkheden en voordelen van CAD-technologie blijven groeien, openen deze ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor ontwerpers en ingenieurs in een toenemend aantal industrieën. Het gebruik van CAD versnelt niet alleen het ontwerpproces maar verbetert ook de efficiëntie van de productie door de compatibiliteit met computer-aided manufacturing (CAM)-software, waardoor een naadloze overgang van ontwerp naar productie mogelijk is.

Het belang van CAD in de GWW-sector

Het gebruik van CAD-technologie in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector is onontbeerlijk geworden. Met de ontwikkeling en adoptie van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), die ontworpen is om uniformiteit in het civiele CAD-tekenwerk te brengen, heeft de GWW-sector een significante sprong voorwaarts gemaakt in efficiëntie en kwaliteit. Deze standaardisatie maakt het niet alleen mogelijk om sneller en eenduidiger tekeningen te vervaardigen, maar ook om tekeningen efficiënter uit te wisselen tussen verschillende partijen.

Een belangrijke ontwikkeling in deze context is de integratie van 2D en 3D-modellering binnen de GWW-sector. Terwijl de NLCS oorspronkelijk vooral gericht was op 2D-tekeningen, is er met de opkomst van Building Information Modeling (BIM) een duidelijke verschuiving waarneembaar naar 3D-modellering, die een meer realistisch gebiedsmodel mogelijk maakt. Dit is cruciaal omdat, ondanks dat BIM vaak direct geassocieerd wordt met 3D, de ‘i’ van informatie – ook in 2D-formaat – de belangrijkste component blijft. Door deze uniforme structuur van informatie, zoals die wordt voorgeschreven door de NLCS, kunnen gegevens gemakkelijk hergebruikt worden in andere processen of systemen, wat bijdraagt aan een efficiĂ«ntere workflow binnen de sector.

De GWW-sector heeft bovendien te maken met een steeds grotere vraag naar digitalisering en automatisering, mede gedreven door de schaarste aan personeel en de noodzaak om repeterende taken te verminderen. De ontwikkeling van CAD-software, zoals GWW-CAD, speelt hierop in door het aanbieden van functionaliteiten die niet alleen de kwaliteit van het tekenwerk verbeteren maar ook bijdragen aan het automatiseren van processen en het verbeteren van de productiviteit van de gebruikers.

Het belang van CAD in de GWW-sector wordt ook weerspiegeld in de adoptie van geavanceerde technologieën en de samenwerking binnen de sector om de NLCS-standaard voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de sector kan blijven voldoen aan de groeiende vraag naar nauwkeurige en efficiënte projectontwerpen en -management.

In een tijd waarin de GWW-sector geconfronteerd wordt met uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering en een steeds complexere infrastructuur, biedt de integratie van CAD-technologie, ondersteund door de NLCS, een fundamentele basis voor innovatie en efficiëntie.

NLCS: De standaard voor uniformiteit in tekeningen

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) is een essentieel instrument binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector, gericht op het creëren van meer eenheid en efficiëntie in civiele tekeningen. Het is een tekenstandaard die aanzienlijke voordelen biedt, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dankzij NLCS kunnen tekeningen sneller worden vervaardigd volgens een eenduidige structuur, wat leidt tot efficiëntere uitwisseling van tekeningen en besparing op beheerkosten van eigen tekenstandaarden. Kortere inwerktijden en meer flexibiliteit bij tijdelijk personeel zijn bijkomende voordelen.

De structuur van NLCS is gebaseerd op principes van objectgericht tekenen, waarbij informatie in een tekening wordt gekoppeld aan specifieke objecten die in GWW-projecten een rol spelen. Dit maakt het mogelijk om informatie eenvoudig te scheiden via een structuur van NLCS-lagen, wat hergebruik van informatie zonder gegevens opnieuw te moeten invoeren bevordert. Dit draagt bij aan de herbruikbaarheid van digitale tekeningen van projecten ‘as built’, een aspect dat vooral voor (overheids-)opdrachtgevers van belang is. Door de informatie eenduidig te structureren, worden processen zoals beheer automatiserbaar, en dat maakt NLCS een stap naar het werken volgens het BIM-principe.

NLCS wordt beschouwd als de opvolger van de RTW-standaard en is verplicht voor overheden sinds de opname in de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie in 2018. Dit houdt in dat alle overheidsinstanties bij civieltechnische projecten NLCS moeten toepassen of in hun jaarverslag moeten verantwoorden waarom hiervan is afgeweken.

De NLCS-bibliotheek, die standaard meegeleverd wordt met GWW-CAD, bevat alle benodigde objectstijlen, symbolen, en arcering conform de NLCS-afspraken. Deze standaardisatie resulteert in een uniforme benadering in het civiele CAD-tekenwerk, waardoor tekeningen sneller, eenvoudiger, en eenduidiger opgesteld kunnen worden. Efficiëntere uitwisseling van tekeningen tussen verschillende partijen is hierdoor gegarandeerd.

Kortom, de NLCS speelt een cruciale rol in het streven naar een gestandaardiseerde, efficiënte, en kwalitatief hoogwaardige werkwijze binnen de GWW-sector, waarbij de focus ligt op de uniformiteit en herbruikbaarheid van tekeningen.

Wat ga je leren in de Cursus MicroStation NLCS

De basisprincipes van NLCS begrijpen

Het begrijpen van de NLCS (Nederlandse CAD Standaard) begint met de erkenning dat deze ontworpen is voor het gestandaardiseerd maken en overdragen van 2D CAD tekeningen in de GWW-sector. Een sleutelaspect is het objectgericht tekenen, waarbij informatie specifiek wordt gekoppeld aan objecten binnen projecten. Dit bevordert hergebruik van tekeningen voor latere onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden. De structuur van NLCS-lagen, die bestaat uit ordening, object, en tekeneigenschappen, maakt dit mogelijk en biedt flexibiliteit in de mate van detail. Dit harmonica model staat centraal in het streven naar uniformiteit en efficiëntie in projectontwerp en -beheer.

De Cursus MicroStation NLCS biedt een diepgaande kennismaking met het werken volgens de Nederlandse CAD Standaard binnen MicroStation. Deze cursus is ontworpen om deelnemers te leren hoe ze efficiënt en gestandaardiseerd tekeningen kunnen opstellen, controleren en uitwisselen, gericht op de specifieke behoeften binnen de GWW-sector. Door zowel theorie als praktijk te combineren, worden cursisten bekwaam in het toepassen van NLCS-principes in hun tekenwerk, wat bijdraagt aan verbeterde samenwerking en kwaliteit in civieltechnische projecten.

Tekeningen maken en controleren met MicroStation

In de Cursus MicroStation NLCS, leer je hoe je tekeningen kunt maken en controleren binnen het MicroStation-platform, met specifieke aandacht voor de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Deze vaardigheden zijn essentieel voor het waarborgen van uniformiteit en kwaliteit in civieltechnische projecten. De cursus richt zich op praktische toepassingen en best practices, en stelt je in staat om je tekenwerk efficiënt te standaardiseren en te optimaliseren.

Waarom kiezen voor onze Cursus MicroStation NLCS?

Kiezen voor onze Cursus MicroStation NLCS biedt je verschillende voordelen:

 • Grondige Kennis: Leer alles over NLCS principes binnen MicroStation.
 • Praktijkgericht Leren: Hands-on oefeningen die de theorie direct toepasbaar maken.
 • Professionele Ontwikkeling: Verhoog je marktwaarde met gespecialiseerde kennis.
 • Expert Instructeurs: Lessen worden gegeven door ervaren professionals.

Deze cursus is ideaal voor iedereen in de GWW-sector die hun tekenvaardigheden willen standaardiseren en optimaliseren, waarbij een sterke focus ligt op kwaliteit en efficiëntie.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €695,- Excl. btw

  €695,- Excl. btw

  Dag indeling

  Dag 1

  De cursus is globaal ingedeeld in twee delen. In het eerste deel gaan we in op de structuur van de NLCS en leert u begrijpen hoe deze standaard in elkaar zit. Hiervoor is geen specifieke voorkennis vereist. In het tweede deel leert u MicroStation tekeningen maken en toetsen conform de NLCS. Door dit tweede deel te volgen leert u in ieder geval wat u van een MicroStation tekenaar mag verwachten.

  Cursusduur: 1 dag
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • NLCS begrijpen en toepassen
  • NLCS tekeningen maken
  • NLCS Tooling leren kennen
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over MicroStation NLCS

  Deze cursus biedt diepgaande kennis over het gebruik van Microstation voor NLCS-projecten, inclusief het maken en controleren van tekeningen.

  NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard, een initiatief van Rijkswaterstaat voor uniformiteit in tekeningen binnen de bouw- en infrastructuur.

  De cursus is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrastructuur die werken met of interesse hebben in NLCS.

  Door het leren van NLCS-standaarden en -toepassingen binnen Microstation, kun je efficiënter en gestandaardiseerder werken aan projecten.

  Ja, een belangrijk onderdeel van de cursus is het begrijpen van de NLCS-standaard en hoe deze toe te passen in Microstation

  De cursus behandelt hoe NLCS in elkaar zit en waarom bepaalde keuzes binnen NLCS zijn gemaakt, met praktische toepassingen in Microstation.

  Ja, de cursus bevat hands-on oefeningen om de geleerde concepten en technieken direct toe te passen in Microstation.

  Ja, na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat, wat waardevol is voor je professionele ontwikkeling.