Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Geodata Monitoring

De Leergang Geodata Monitoring duurt 3 dagen en kost €1695,- excl. BTW. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. 

Omschrijving

De zeespiegel is aan het stijgen en de bodem. Dit heeft gevolgen voor de gebouwen, de bruggen, de duikers, de sluizen, de kademuren, eigenlijk voor alle objecten in de openbare ruimte. 

Inhoud

In deze cursus wordt behandeld hoe je kleine veranderingen zoals verzakkingen en scheuren in gebouwen, bruggen, kademuren en andere objecten kunt meten door verschillende instrumenten toe te passen. Op de ingewonnen data wordt data-analyse losgelaten.

Dagindeling

Dag 1: Inleiding deformatie metingen en monitoring
Op deze dag krijgt u een overzicht van het monitoren van deformaties van objecten in het terrein. Deze worden onder andere gedaan met Robotical Total Stations en met met verschillende soorten van Sensoren. Op verschillende soorten van hardware wordt software gedraaid en met ‘Internet of Things’ is het mogelijk continue streams van geodata te produceren en die onder te brengen in geodata portalen. In het dataportaal wordt per project een overzicht op kaart weergegeven van de sensoren en andere meetinstrumenten. Op deze manier kunnen gebouwen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of funderingsproblematiek realtime in de gaten gehouden worden.  Tijdens de monitoring is mogelijk direct op de hoogte te zijn van afwijkende metingen, die een indicatie kunnen zijn van deformaties.
 
Dag 2: Geautomatiseerde deformatie metingen met Itero
Op deze dag leert uw werken met Itero. Dit is een systeem voor het automatisch uitvoeren van deformatiemetingen met een Total Station. De Total Station is ingericht met specifieke software die automatisch de opgestelde prisma’s opzoekt en in meerdere slagen metingen doet en opslaat.  De Totals Station kan onbemand zijn werk verder doen. De deformatiemeting wordt op een vast interval of tijdstip  uitgevoerd. Dankzij het snelle configuratieproces is Itero ook zeer geschikt voor kortdurende monitoring, waar nu vaak een bemande meting wordt gebruikt. De verwerking van de metingen gebeurt op de cloud en de meetresultaten zijn direct voor alle betrokken partijen inzichtelijk met een persoonlijke inlogcode. De metingen worden per prisma in grafiek- of tabelvorm weergegeven. Aanvullende gegevens zoals de stand van de compensator en de temperatuur worden ook getoond.
 
Dag 3: Monitoring met Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters
Op deze dag komen Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters aan de orde. Met de DNA-monitor wordt de Leica DNA ingezet om onbemand en continu op verzakking of deformatie te monitoren. Ook bij bijvoorbeeld proefbelastingen geeft dit systeem alle betrokken personen in realtime inzicht in de meetresultaten. De baakaflezing en afstand worden in grafiekvorm weergegeven in het portaal. Hieraan worden externe databronnen toegevoegd, waarna u meteen ziet of factoren zoals de buitentemperatuur of luchtvochtigheid invloed hebben op het object dat u meet. Met een kort interval van 10 seconden tussen opeenvolgende metingen kunt u de verticale beweging van objecten nauwlettend over lange periodes in de gaten houden, met de hoge nauwkeurigheid van de DNA. Het hoge interval zorgt ervoor dat uitschieters veroorzaakt door trillingen en dergelijke verstoringen er gemakkelijk uit te middelen zijn.  

  NeeJa


  Leerdoelen

  • Leren monitoren van verzakkingen, scheuren, deformaties van objecten zoals gebouwen, bruggen en kademuren
  • Deze continue metingen verwerken zodat er goede onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken en acties kunnen worden genomen.
  • Bekend raken met instrumenten die toegepast kunnen worden bij monitoring
  • Toepassen van tools en technieken om de continu ingewonnen data terecht te laten komen funnels, clouds, databases en zelflerende machines.