Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Leergang: GIS cursus en opleiding

Omschrijving

De leergang GIS duurt 6 dagen en kost € 1995,-.

Doordat geografische informatie dankzij de technische ontwikkelingen voor iedereen binnen handbereik komt, krijgen Geo-ICT toepassingen een strategische functie voor diverse sectoren. Het gaat om object-georiënteerde 2D en 3D informatie waardoor het ook is uit te wisselen en te koppelen met allerlei andere informatie.

Materiaal tijdens de Leergang: GIS cursus of opleiding

U ontvangt de veelgebruikte cursus boeken voor QGIS, ArcGIS en FME.

Studiebelasting

Gedurende de looptijd van de cursus leent u van ons een laptop met daarop ArcGIS Pro-software. De looptijd van de cursus is 3 weken en u krijgt ook opdrachten mee naar huis. Naast de 6 dagen les van 9.00 tot 16.00 uur moet u rekenen op zo’n 6 tot 10 uur zelfstudie per week.

Certificaat na de cursus GIS

Na deze leergang ontvangt het Leergang GIS certificaat van Geo-ICT Training Center, Nederland.

Dagindeling

Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, visualiseren geodata, tekst labels, thematische presentaties, uitwisseling met andere systemen zoals Office, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps. Op een goed gevulde GIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualiseren. In deze dag krijgt u kennis van en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen. 

Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyses kunnen bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist oefent met overlay analyses en bufferanalyses, en nabijheidsanalyses. Verder leert u bestaande geometrie te muteren en nieuwe geometrie in te tekenen. U maakt kaartlagen aan en u tekent zelf objecten. Zo leert u CAD bestanden in te lezen en lijnen over te kopiëren in een GIS laag waarmee u vervolgens GIS objecten gaat creëren. Aan deze GIS objecten leert u dan administratieve data te koppelen. Ook leert u (bulk) mutaties te doen op GIS objecten. Zo bouwt u uit andere bronnen een GIS-bestand op. Het opslaan van GIS data in een database zoals PostGreSQL komt hierbij ook aan de orde.

Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, visualiseren geodata, tekst labels, thematische presentaties, uitwisseling met andere systemen zoals Office, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps. Op een goede gevulde GIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualiseren. In deze dag krijgt u kennis van en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen.

Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyses kunnen bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist oefent met overlay analyses en bufferanalyses, en nabijheidsanalyses. Verder leert u bestaande geometrie te muteren en nieuwe geometrie in te tekenen. U maakt kaartlagen aan en u tekent zelf objecten. Zo leert u CAD bestanden in te lezen en lijnen over te kopiëren in een GIS laag waarmee u vervolgens GIS objecten gaat creëren. Aan deze GIS objecten leert u dan administratieve data te koppelen. Ook leert u (bulk) mutaties te doen op GIS objecten. Zo bouwt u uit andere bronnen een GIS-bestand op. Het opslaan van GIS data in een database zoals PostGreSQL komt hierbij ook aan de orde.

Heeft u te maken met een groot aantal GIS of CAD formaten en bronnen? Wilt u ze op een eenvoudige manier kunnen visualiseren en omzetten? Via de FME transformers en het definiëren van regels kunnen complexe omzettingen uitgevoerd worden. In deze dag krijgt u een overzicht van het gehele pakket en begint u met een aantal eenvoudige conversie oefeningen.

Tijdens deze dag gaan we verschillende dataformaten in FME laden. Vervolgens kunnen we de data inspecteren met de Data Inspector. Als dit nodig is, kunnen we met verschillende transformaties onze data naar onze eigen hand zetten. Hierbij kunnen we zelf kiezen naar welk formaat wij onze data willen vertalen. Wij gaan met readers en writers werken. Deze zorgen ervoor dat we data kunnen inlezen en kunnen wegschrijven. Om data om te kunnen zetten gebruiken we zogenaamde transformers.

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Onze lesmethode

    Leerdoelen tijdens deze cursus: