Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: ArcGIS Desktop Basis

Omschrijving

De cursus duurt 3 dagen en kost € 1095,-. In deze training leert u omgaan met het pakket ArcGIS Desktop 10.4 van de leverancier ESRI.

Inhoud Cursus: ArcGIS Desktop Basis

ArcGIS Desktop 10.x waarvan ArcMap het belangrijkste onderdeel is, is een krachtige Desktop GIS oplossing van de leverancier ESRI. Deze basiscursus duurt 3 dagen en u leert het pakket kennen in de volle breedte.

Dagindeling:

Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u snel uw weg weet te vinden. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van ArcGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, visualiseren geodata, tekst labels, thematische presentaties, uitwisseling met andere systemen zoals Office, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps. 

Op een goed gevulde ArcGIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualiseren. In deze dag krijgt u kennis van en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen. Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyses kunnen bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist oefent met overlay analyses, bufferanalyses en nabijheidsanalyses. Tot slot leert u een fraaie opmaak te maken en kaartjes af te drukken.

Tijdens deze dag leert u bestaande geometrie te muteren en nieuwe geometrie in te tekenen. U maakt kaartlagen aan en u tekent zelf objecten. Zo leert u CAD bestanden in te lezen en lijnen over te kopiëren in een GIS laag waarmee u vervolgens GIS objecten gaat creëren. Aan deze GIS-objecten leert u dan administratieve data te koppelen. Ook leert u (bulk) mutaties te doen op GIS objecten. Zo bouwt u uit andere bronnen een GIS-bestand op.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de ArcGIS cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Wellicht heeft u ook interesse in: