Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: ArcGIS en Python

De cursus ArcGIS en Python programmeren duurt 3 dagen en kost € 1495,- excl. BTW.

Omschrijving

Op verschillende plekken in ArcGIS  is het mogelijk om Python toe te passen, bijvoorbeeld voor het maken van eigen extensies, het maken en aanpassen van tools of het selecteren via python-expressies

Inhoud

Ten eerste gaan we kijken naar de positionering ten opzichte van vergelijkbare producten. Vervolgens gaan we kijken naar de belangrijkste eigenschappen en toepassingen van ArcGIS in samenwerking met Python. Daarna duiken we wat dieper in Python en al de verschillende programmeerconcepten die nodig zijn om met Python in ArcGIS te programmeren. We zullen verschillende datatypes gebruiken zoals lists, tuples en dictionaries. Binnen Python zorgt indentatie niet alleen voor structuur in de code, maar het heeft daadwerkelijk invloed op de manier van uitvoeren. Verder komen basisprincipes van programmeren aan bod. Denk hierbij aan control-flow statements en loops. Verder zullen we ook aandacht besteden aan Object Georiënteerd programmeren. Dit is een bepaalde manier van programmeren. Deze wordt veel gebruikt in ArcGIS.

Dagindeling

Dag 1

De cursus begint met een presentatie over functies en mogelijkheden van Python en ArcGIS. Hierna wordt er dieper ingegaan op de belangrijkste programmeerconcepten binnen Python zoals control-flow statements en loops. Hierna worden de datastructuren behandelt.

Dag 2

Op de tweede cursusdag wordt de theorie van de eerste dag in de praktijk gebracht. Aan de hand van oefeningen onder begeleiding van de docent wordt de basis gelegd om een eigen tool of applicatie in ArcGIS te maken met behulp van Python.

Dag 3

Op de laatste cursusdag wordt de lesstof van de voorgaande dagen kort herhaald. Hierna zal er dieper ingegaan worden op Object georiënteerd programmeren en kan er verder geoefend worden met het ontwikkelen van tools en applicaties.

Leerdoelen

  • U heeft de vele mogelijkheden gezien die ArcGIS biedt
  • U bent in staat om zelf aan het werk te gaan met Python en in ArcGIS eigen tools en applicaties te maken.
 

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in:

    •