Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: FME Desktop Basis

De cursus FME Desktop Basis duurt 2 dagen en kost € 895,- excl. BTW.

Omschrijving

In deze cursus leren wij u alles over FME (Feature Manipulation Engine). Dit een softwarepakket waarmee je snel een vertaling kan maken van het ene bestandsformaat naar een ander formaat.

Inhoud 

FME van leverancier Safe is een intelligente vertaler van ruimtelijke gegevens en stopt niet bij een eenvoudige omzetting van het ene GIS of CAD formaat naar het andere.

Via de FME transformers en het definiëren van regels kunnen complexe omzettingen uitgevoerd worden. Als dit nodig is kunnen we met verschillende transformaties onze data naar eigen hand zetten. Hierbij kunnen we zelf kiezen naar welk formaat wij onze data willen vertalen. Belangrijke concepten binnen FME zullen vervolgens onze belangrijkste pijlers zijn. Zo gaan wij met readers en writers werken. Deze zorgen ervoor dat we data kunnen inlezen en kunnen wegschrijven. Om data om te kunnen zetten gebruiken we zogenaamde transformers. Dit zijn workspace objecten die een specifieke transformatie op de data uitvoeren. Tijdens deze cursus komen de meest gebruikte transformers uitgebreid aan bod.

Dagindeling

Dag 1:

Tijdens de introductie bekijken we de interface van FME Desktop. Met behulp van de juiste reader lezen we eerst de gewenste data in. U maakt met behulp van het aparte desktopcomponent FME data inspector een eerste verkenning van de geometrie en attributen van de objecten. Zo leren we de data kennen en kunnen we bepalen welke transformers we nodig hebben om eventuele data transformaties uit te voeren. Een selectie van de belangrijkste transformers worden behandeld waaronder de: Tester, AttributeManager, PointonAreaOverlayer, Sorter en de FeatureMerger. Met verschillende opdrachten leert u op een interactieve manier uw eerste vertalingen te ontwerpen.

Na deze dag kunt u:

 • Data inspecteren met behulp van de data inspector
 • Attributen verwijderen, aanpassen of aanmaken
 • De readers en writers instellen
 • Data filteren en splitsen
 • Data vanuit verschillende bronnen (ruimtelijk) koppelen


Dag 2:

Op dag 2 gaan we aan de slag met workspace design. Met bookmarks en annotaties breng je ordening en structuur aan waardoor de workspace overzichtelijk wordt voor uzelf en uw collega’s. Ook gaan we het hebben over het coördinatenstelsels en hoe deze op een juiste manier kunnen worden ingesteld in de workspace. We maken nu een wat complexere ruimtelijke analyse waarbij we leren hoe we open data kunnen inlezen en gemiddeldes en totalen kunnen berekenen. Hierbij gebruiken we meerdere transformers zoals de: Bufferer, Aggregator, Sampler, Areacalculator, Featurereader en de Featurewriter. Aan het eind van deze dag heeft u een stevige basis om zelfstandig verder te werken met FME Desktop.

Na deze dag kunt u:

 • Een workspace ontwerpen volgens de ‘best practice’ principes
 • (Ruimtelijke) analyses uitvoeren
 • Coördinatenstelsels instellen
 • Open data via WMS en WFS inlezen

  NeeJa


  Leerdoelen

  • De cursist kent het verschil tussen de softwarepakketten FME Desktop, FME Server en FME Cloud
  • De cursist kent de belangrijkste transformers en kan ze toepassen in een vertaling
  • De cursist weet hoe hij met coördinatenstelsels moet werken in FME Desktop