Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: INSPIRE introductie

Omschrijving

De cursus INSPIRE duurt 2 dagen en kost € 995,-.

De Europese regelgeving in het kader van de Infrastructure for Spatial Information in the European Community vormt een raamwerk met zeer veel verschillende bouwstenen. Deze zijn te groeperen in een aantal clusters die in deze cursus INSPIRE aan bod komen.

Inhoud Cursus: INSPIRE introductie

Deze cursus gaat in op het raamwerk in zijn geheel en schetst de belangrijkste doelstellingen en implicaties. Daarna worden de verschillende onderdelen uitgediept, waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar hoe deze in Nederland vorm krijgen. Deze cursus is bedoeld voor Geo-ICT adviseurs, databeheerders, (toekomstige) bronhouders van de INSPIRE thema’s, functioneel beheerders en GIS/CAD specialisten, maar ook voor iedereen die wil weten wat INSPIRE voor de geo-informatievoorziening in de eigen organisatie betekent.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus:

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen