Zoek in meer dan 200
Geo-informatie cursussen

INSPIRE introductie

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

De cursus duurt 2 dagen en kost €995,–. De Europese regelgeving in het kader van de Infrastructure for Spatial Information in the European Community vormt een raamwerk met zeer veel verschillende bouwstenen. Deze zijn te groeperen in een aantal clusters:

  • geharmoniseerde data
  • geharmoniseerde metadata
  • verschillende soorten netwerkdiensten (download services, view services e.d.)
  • toegankelijkheidsbeleid (inclusief zaken als privacy, digital rights management, authenticatie)m
  • monitoring van de invoering in de verschillende landen

Inhoud

De cursus gaat in op het raamwerk in zijn geheel en schetst de belangrijkste doelstellingen en implicaties. Daarna worden de verschillende onderdelen uitgediept  waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar hoe deze in Nederland vorm krijgen. Deze cursus is bedoeld voor: Geo-ICT adviseurs, databeheerders, (toekomstige) bronhouders van de INSPIRE thema’s, functioneel beheerders en GIS/CAD specialisten. En voor iedereen die wil weten wat INSPIRE voor de geo-informatievoorziening in de eigen organisatie betekent.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Bekend worden met INSPIRE
  • Begrijpen wat INSPIRE voor de geo-wereld betekend

PDF Icon

Deze pagina als PDF lezen? Klik dan op de knop hieronder.

Sluit Menu