Geo-ICT Training Center, Nederland

200 cursussen, 20 online supports,

60 moocs, 10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Cursus: INSPIRE introductie

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

De cursus INSPIRE duurt 2 dagen en kost €995,–.

Groepskorting: Indien u meerdere cursisten aanmeldt voor deze cursus geldt een korting van 25% op de 2e cursist, 50% op de 3e cursist en 75% op de 4e,5e,6e,7e en 8e cursist.

De Europese regelgeving in het kader van de Infrastructure for Spatial Information in the European Community vormt een raamwerk met zeer veel verschillende bouwstenen. Deze zijn te groeperen in een aantal clusters die in deze cursus INSPIRE aan bod komen:

  • geharmoniseerde data
  • geharmoniseerde metadata
  • verschillende soorten netwerkdiensten (download services, view services e.d.)
  • toegankelijkheidsbeleid (inclusief zaken als privacy, digital rights management, authenticatie)
  • monitoring van de invoering in de verschillende landen

Inhoud cursus

Deze cursus gaat in op het raamwerk in zijn geheel en schetst de belangrijkste doelstellingen en implicaties. Daarna worden de verschillende onderdelen uitgediept  waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar hoe deze in Nederland vorm krijgen. Deze cursus is bedoeld voor: Geo-ICT adviseurs, databeheerders, (toekomstige) bronhouders van de INSPIRE thema’s, functioneel beheerders en GIS/CAD specialisten. En voor iedereen die wil weten wat INSPIRE voor de geo-informatievoorziening in de eigen organisatie betekent.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Bekend worden met INSPIRE
  • Begrijpen wat INSPIRE voor de geo-wereld betekend

Bekijk al onze cursussen op alfabet.