Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Revit Architecture Basis

Omschrijving

De cursus duurt 4 dagen en kost €1095,-.

Het maakt mogelijk om tekeningen te maken op basis van parametrische modellen. Building Information Modeling (BIM) verschilt van Computer Aided Design (CAD), omdat er een intelligent parametrisch 3d-model gecreëerd wordt, waar op diverse methoden data uit te genereren valt. Ook kan deze data uitgewisseld worden met externe tools waarmee het model eventueel aangepast kan worden. Een wijziging van het model wordt direct op alle gerelateerde plaatsen doorgevoerd. De hele presentatie van het model blijft dus actueel.

Een BIM-model kan bovendien informatie bevatten voor verschillende disciplines en voor verschillende bouwfasen (van concept t/m de sloop). Dit is mogelijk door de onderliggende relationele database-architectuur, welke door de ontwikkelaars parametric change enginegenoemd wordt.

Tot 2013 waren er drie versies beschikbaar, deze versies zijn geïntegreerd in één versie vanaf Revit 2013. Sinds 29 september 2008 is voor ‘subscription’-gebruikers het programma ook beschikbaar voor 64-bit systemen. Deze omgeving presteert beter qua snelheid en de hoeveelheid adresseerbaar geheugen is niet meer beperkt, waardoor grotere modellen mogelijk zijn.

Inhoud cursus Revit Architecture Basis:

Er wordt afgetrapt met het uitleggen van het doel van Building Information Management, omdat dit de basis van Revit. Vervolgens wordt er gekeken naar de workspace en interface. Hoe kan er in Revit gewerkt worden met teken- en bewerkingstools? Daarna wordt er  aandacht besteed aan het creëren van levels en stramienen als basis elementen voor het model.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de Revit Architecture cursus:

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Wellicht heeft u ook interesse in: